Norge tar til orde for offensiv nano-politikk

Norge oppfordrer Europakommisjonen til å sikre at helse- og miljøeffekter av nanomaterialer blir bedre regulert når den nå evaluerer dagens regelverk for kjemikalier. – Nanomaterialer må ikke slippe billigere unna enn andre kjemikalier, sier seniorrådgiver Henrik H. Eriksen i Miljøverndepartementet.

– Vi vet lite om effektene av nanomaterialer på helse og miljø, sier Henrik H. Eriksen. 

I dag brukes nanomaterialer i kosmetikk, sportsutstyr, tekstiler og elektronikk. Nanomaterialer er kjemiske stoffer og kan ha de samme molekylene som andre kjemikaler. Likevel er de bygget opp på en annen måte, og kan derfor ha andre egenskaper og oppføre seg annerledes i menneskekroppen og i miljøet.

Ønsker felleseuropeisk regelverk
15. mai var seniorrådgiver Henrik H. Eriksen og rådgiver Karoline Ehrenclou fra Miljøverndepartementet i Brussel for å presentere og diskutere det norske innspillet om regulering av nanomaterialer i Europakommisjonens generaldirektorat for næringsliv og entreprenørskap og med politiske aktører i Europaparlamentet.  I Kommisjonen deler generaldirektoratene DG Enterprise og DG Miljø oppgaven om å regulere kjemikalier.

– Prinsipielt er Norge positiv til dagens kjemikalieregelverk, og ønsker felleseuropeiske løsninger for nanomaterialer. Men det er et klart behov for å tilpasse regelverket til nanomaterialer, sier Eriksen.

 Da regelverket for kjemikalier (REACH) ble etablert i 2007, hadde det gått flere år med store faglige og politiske uenigheter mellom Europakommisjonen, medlemslandene og kjemikalieindustrien – i tillegg til kritikk fra Europaparlamentet. De norske representantene tror ikke eventuelle endringer i det eksisterende regelverket for å regulere nanomaterialer vil føre til like store kontroverser.

– Men det er klart at det har et potensial for å skape diskusjon, sier Eriksen.   

Fanger ikke opp viktig info
Nanomaterialer er i prinsippet omfattet av REACH, men regelverket har svakheter som Miljøverndepartementet har gjort Europakommisjonen oppmerksom på.

– REACH fanger i praksis ikke opp det som er spesielt med nanomaterialer, og vi får dermed ikke den informasjonen vi trenger, sier Karoline Ehrenclou.

Norge ønsker et felleseuropeisk regelverk for regulering av nanomaterialer. I dag har få av EUs medlemsland egne regelverk for nanomaterialer, med unntak av Frankrike, som vil stille krav til rapportering om bruken av nanomaterialer.

– Industrien er blitt skeptisk til å markedsføre nano fordi det de siste årene er blitt knyttet så mye usikkerhet rundt det. Det er derfor i alles interesse å fjerne usikkerheten rundt effekten av nanomaterialer, sier miljøråd Marie Helene Korsvoll ved EU-delegasjonen.    

Nordisk enighet
Det danske formannskapet har kjemikalier som et av fokusområdene på miljøsiden. Miljøverndepartementet sier det er stor nordisk enighet om at nanomaterialer bør få større oppmerksomhet fremover.

– Det er stor enighet om at nanomaterialer må reguleres, men ikke hvordan man skal ta tak i problematikken og hvor langt man skal gå, sier Karoline Ehrenclou.

Europakommisjonen vil i nær fremtid komme med en melding om regulering av nanomaterialer, der tilpasninger av REACH-regelverket til å møte utfordringene med nanomaterialer trolig vil bli behandlet.

Norge tar sikte på å presentere sine synspunkter på nytt i forbindelse med innspill til Kommisjonens arbeid med EUs syvende miljøhandlingsprogram.

Les hele det norske innspillet om regulering av nanomaterialer her.

Til toppen