Historisk arkiv

Norge trenger flere gode gründere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Kronikk i Aftenposten, 6. mai 2015.

Altfor få prøver seg som gründere, og enda færre lykkes. Det gjør meg bekymret for morgendagens arbeidsplasser.

Når bussene i Oslo ruller rundt på brensel fremstilt av bananskall, er det takket være norske gründere.

Den samme teknologien sørger for at kloakkslammet fra fire millioner innbyggere i USAs hovedstad blir til elektrisk strøm.

Mens Cambi løser grønne utfordringer, gjør it-selskapet Kahoot læring om til lek. Quizprogrammet med røtter fra NTNU i Trondheim, brukes i klasserom over hele verden.

Vi trenger flere slike historier. Jeg møter mange flinke gründere når jeg reiser rundt i landet. Men vi trenger at enda flere starter nye og lønnsomme bedrifter. Derfor jobber nå regjeringen med en gründerplan.

Store omstillinger vil prege Norge i årene fremover. Oljeaktiviteten vil fortsatt være en sterk motor, men også andre næringer må bidra.

For å takle omstillingene, må Norge være et godt land å starte og utvikle nye, innovative bedrifter i. Mange av bedriftene som skal gå foran i det grønne skiftet, er ennå ikke etablert.

Vi ser spennende gründermiljøer over hele Norge. Samtidig er det for få som prøver og for få som lykkes. Og enda verre: Utviklingen er negativ. I 2014 oppga 5,65 prosent av den voksne befolkningen at de var involvert i oppstarten av et selskap, sammenlignet med 9,1 prosent i 2005. Det er blitt flere bedrifter, men færre personer er involvert.

Det mest alvorlige er at færre starter opp vekstselskaper. I 2006 oppga 2,8 prosent av den voksne befolkningen at de startet selskaper med vekstambisjoner. For 2014 var tallet 0,8 prosent. Det er det laveste som er målt siden Global Entrepreneurship Monitor begynte med undersøkelsene sine i Norge.

Dette er en utvikling som regjeringen vil og skal snu.I Sundvolden-erklæringen sier vi at vi vil styrke innovasjon og nyetablering i hele landet. Dette har vi fulgt opp. Vi har styrket ordninger som skal gjøre det lettere å realisere gode ideer.

Det ikke alle ideer som har livets rett. Men vi må legge til rette for en kultur der det er lov til å prøve og feile.

Ifølge Verdensbanken er Norge et av verdens beste land å starte og drive bedrift i. Men vi kan bli bedre. Mange gründere mangler kompetanse og kapital i oppstartsfasen. Unødvendig byråkrati stjeler tid og ressurser.

I gründerplanen vil vi vise hvordan vi skal gjøre det lettere for dem som satser på nye ideer og som skaper nye arbeidsplasser.

Gründere fornyer næringslivet og skaper bedriftene vi skal leve av i fremtiden. For å sikre fortsatt vekst og velferd, må vi sørge for at Norge er et godt land å starte og utvikle nye bedrifter i.

Til toppen