Norge undertegner endringer i internasjonale regler om soningsoverføring

– Vi er positive til internasjonalt samarbeid som kan legge til rette for at flere gjennomfører straff der de kommer fra, sier justis- og beredskapsminister Per- Willy Amundsen.

Onsdag 22. november undertegner Norge en protokoll som endrer noen av bestemmelsene i tilleggsprotokollen til den europeiske konvensjon om overføring av domfelte. Ambassadør Elisabeth Walaas ved Norges delegasjon til Europarådet undertegner på vegne av Norge, og undertegningen finner sted i Strasbourg.

Endringene innebærer en modernisering av regelverket, og vil kunne medføre noen flere soningsoverføringer fra Norge. Det kreves lovendring før endringene kan bli rettslig bindende for Norge.

Protocol amending the Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons (PDF)

Til toppen