Norge undertegner organhandelskonvensjonen

Norge har i dag som et av de første landene undertegnet Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer.

- Organhandel krenker menneskeverdet og er en alvorlig trussel mot folkehelsen.

Det er svært viktig at Norge bidrar til at de som er skyldige i ulovlig uttak, innsetting og kommersiell utnytting av menneskelige organer, kan straffeforfølges uansett hvor handlingene blir utført, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Norsk regelverk dekker i all hovedsak forpliktelsene etter konvensjonen. Forslag til enkelte mindre lovendringer vil bli sendt på høring.

Konvensjonen blir først bindende for Norge når Stortinget har godkjent at Norge forplikter seg til å følge avtalen.

Til toppen