Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge vant fram med miljøgiftforbud

Det svært giftige stoffet dekaBDE skal forbys globalt fra neste år, etter et initiativ fra Norge.

DekaBDE er en tungt nedbrytbar organisk miljøgift som er svært skadelig for mennesker og dyr. Det brukes for å hindre brann i  plastmaterialer, blant annet i  eldre TV-apparater, og er også brukt i biler og fly, og i en del tekstiler.

Det er Norge som har foreslått og ledet prosessen med forbudet gjennom Stockholmkonvensjonen. Stockholmkonvensjonen har som formål å stanse eller begrense bruken av visse typer organiske forurensninger i industri og jordbruk. De 180 landene som er med i konvensjonen kom fram til dette nå nylig, og forbudet vil tre i kraft i 2018.

– DekaBDE er et tungt nedbrytbart stoff som det er svært vanskelig og dyrt å rydde opp i hvis det først kommer ut i miljøet. Vi risikerer alvorlige skader på mennesker og miljø, også i områder langt unna der stoffet ble sluppet ut. Skal vi unngå en opphopning i norsk miljø, må vi stoppe bruken globalt. Derfor er det svært gledelig at vi nå har fått gjennomslag for forbud, sier klima og miljøminister Vidar Helgesen.

Den bromerte flammehemmeren dekaBDE (dekabromdifenyl eter) er skadelig for mennesker og miljø, tas opp i organismer og blir værende i naturen i svært lang tid. Stoffet transporteres over store avstander med luft- og havstrømmer. Blant annet er det funnet igjen i Arktis, hvor det tas opp av blant annet sel og isbjørn. Stoffet er hormonforstyrrende og kan skade utviklingen hos dyr og mennesker.

– Jeg er også fornøyd med at partsmøtet avviste å tillate gjenvinning av plastmaterialer med dekaBDE. Fremover må vi i mye større grad gjenvinne materialer til nye produkter - det vi kaller en sirkulær økonomi - og da er det viktig at ikke miljøgiftene også brukes om igjen, sier Helgesen.

Noen bruksområder vil likevel være tillatt i en begrenset tidsperiode.

Under møtet i Genève ble det også vedtatt globalt forbud mot miljøgiftene kortkjedede klorparafiner, som brukes som blant annet for å myke opp gummi og plast og hindre brann, og heksaklorobutadien, som utilsiktet blir produsert i enkelte forbrenningsprosesser.   

Til toppen