Nordiske justisministre møtes i Harstad

Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen er vert for det nordiske justisministermøtet som holdes i Harstad i dag og i morgen.

Terrortrusselen blir et viktig tema på møtet, men også organisert kriminalitet og reform av den Europeiske menneskerettsdomstol står på dagsorden.

Fra norsk side vil justisministeren sette søkelyset på bruk av elektronisk kontroll som virkemiddel i saker om vold og mishandling i nære relasjoner.

Til toppen