Norge vil stanse bruken av farlige fluorstoffer

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ber, sammen med miljøministre fra flere andre europeisk land, EU-kommisjonen lage en handlingsplan for å fase ut bruken av såkalte perfluorerte stoffer. Perfluorerte stoffer brukes i en rekke produkter vi omgir oss med, som skismøring og klær.

– Norge sender, sammen med flere andre europeiske land, en betydelig melding til EU om å fase ut bruken av perfluorerte stoffer. Disse stoffene kan ha alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). 

Perfluorerte stoffer finnes overalt

Perfluorerte stoffer, såkalte PFAS-er, består av tusenvis av menneskelagde stoffer som brukes i en rekke produkter. Stoffene har vann- og smussavvisende egenskaper og brukes blant annet blant annet i skismøring, klær, kosmetikk og stekepanner.

Flere av stoffene har en rekke effekter som er skadelig for mennesker og miljø. De kan forårsake leverskade, fosterskade og påvirke immunforsvaret. Stoffene er også så stabile at de i liten grad brytes ned. De spres derfor lett med vann-  og luftsstrømmer, og de finnes nå selv uberørte områder som Arktis. 

Internasjonalt arbeid monner mest 

– Det finnes om lag 5000 forskjellige perflurorerte stoffer. Vi må derfor nå se på hvordan hele gruppen av stoffer kan reguleres, og hvilke andre tiltak som må gjøres. Titltak internasjonalt er viktig, for det er det som har størst effekt, sier Ola Elvestuen. 

Norge har et felles regelverk med EU på kjemikalieområdet gjennom EØS-avtalen. Norge har lenge vært pådriver for å få på plass strengere reguleringer og forbud mot miljøgifter både i EUs kjemikalieregelverk, REACH, og globalt. Dette gjelder også perfluorerte stoffer. For eksempel har Norge sammen med Tyskland gått i bresjen for at det perfluorerete stoffet PFOA, og stoffer som brytes ned til PFOA, nå blir forbudt fra 2020. Norge har hatt et eget forbud mot PFOA siden 2014.

Brevet fra Norge og de andre europeiske landene er sendt til fire nylig tiltrådte EU-kommisærer. Det er også oversendt et dokument som foreslår en egen EU-strategi. Målet er at perfluorerte stoffer bare brukes der det er helt nødvendig.  

Les brevet her.

Les "Elements for an EU-strategy for PFASs" her.