Norge vil delta i den nye asiatiske investeringsbanken

Norge har meldt interesse for å bli med i gruppen av land som etablerer den nye asiatiske investeringsbanken (AIIB). - Norge er en betydelig bidragsyter til globalt utviklingsarbeid og ønsker, sammen med land fra Asia og andre verdensdeler, å videreutvikle strukturen og oppdraget til AIIB, sier utenriksministrer Børge Brende.

- Vi håper at lanseringen av AIIB vil føre til at finansieringsgapet innen infrastruktur vil bli redusert. Banken har mottatt omfattende støtte i Asia og Europa. Kinas initiativ til å opprette AIIB viser den økende innflytelsen de nye og fremvoksende økonomiene har fått. Den norske regjeringen har vært en pådriver for tettere politiske og økonomiske bånd med Asia, og ønsket om å bli med i AIIB er et ledd i denne strategien, sier Brende.

- Opprettelsen av AIIB er viktig for norske utviklingspolitiske prioriteringer. Norge vil arbeide for å sikre at AIIB benytter de beste standarder innen styresett, ansvarlighet og åpenhet. Vi forventer at banken vil arbeide tett med, og utfylle arbeidet som gjøres i andre relevante institusjoner som den Asiatiske Utviklingsbanken, Verdensbanken og Det Internasjonale Pengefondet (IMF), sier Børge Brende.

Norge vil delta i diskusjoner med andre initiativtakere for å bli enige om AIIBs retningslinjer. Disse vil fastsette reglene for styresett og ansvarlighet i den nye institusjonen. Den endelige avgjørelsen om Norges medlemskap, samt strukturen og nivået på norsk finansiell støtte til AIIB, vil bli truffet når landene er enige om retningslinjene.

Til toppen