Finland og Norge styrker samarbeidet om nordområdene

- Finland og Norge etablerer et partnerskap for økt samarbeid om nordområdene. Målet er å styrke det økonomiske og vitenskapelige samarbeidet mellom våre to land, sier utenriksminister Børge Brende.

- Finland og Norge etablerer et partnerskap for økt samarbeid om nordområdene. Målet er å styrke det økonomiske og vitenskapelige samarbeidet mellom våre to land, sier utenriksminister Børge Brende.  

Nordområdepartnerskapet ble lansert på et møte mellom utenriksminister Erkki Tuomioja og Børge Brende i Helsinki i dag. Den 730 kilometer lange felles grensen og nære forbindelser gjør at Norge og Finland har en rekke felles interesser i utviklingen av nordområdene. 

- Finland og Norge har mange felles interesser i nordområdene. Jeg er glad for at forholdet styrkes også der, og at nordområdepartnerskapet nå fylles med konkret innhold. Det er fremdeles stort potensiale for å styrke båndene ytterligere – særlig når det gjelder økonomiske forbindelser, sier Finlands utenriksminister Erkki Tuomioja. 

Økt studentutveksling og forskningssamarbeid, dialog om transport og logistikk, styrket regionalt samarbeid og flyt av arbeidskraft og tjenester er områder de ansvarlige departementer i begge land nå vil jobbe videre med gjennom etablerte samarbeidsmekanismer og som del av partnerskapet. Økt samarbeid over grensene i nord er et sentralt element i regjeringens nordområdepolitikk. 

- Nordområdene skal være en innovativ og kunnskapsbasert vekstregion. Økt flyt av kunnskap, kompetanse og tjenester over landegrensene er en forutsetning for å lykkes med dette. Nordområdepartnerskapet med Finland er et godt eksempel på hvordan vi satser på dette på tvers av sektorer og grenser, sier utenriksminister Brende.

Til toppen