Norges EU-eksperter samlet

Nesten 50 nordmenn jobber inne i Europakommisjonen og EEAS. 17. oktober var de nasjonale ekspertene samlet til årlig seminar på Norges Hus.

''
Obligatorisk gruppebilde for et utvalg av Norges nasjonale eksperter i Brussel. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

– Vi vet at den kunnskapen som norske nasjonale eksperter tar med seg inn i EU-systemet er verdifull og settes pris på, sier EU-ambassadør Oda Helen Sletnes.

Hun ønsket velkommen da 29 av Norges nå 48 utsendte nasjonale eksperter deltok på det årlige fellesmøtet med Utenriksdepartementet og EU-delegasjonen på Norges Hus i Brussel 17. oktober.

Deltakerne fikk orienteringer om blant annet EØS-midlene, før en uformell samling hvor de norske hadde invitert inn kolleger fra sine respektive EU-institusjoner.

Intervju: Dette er nordmennene på innsiden av EU-systemet

''
Mange av deltakerne startet sine opphold i 2017 og det var derfor en god anledning til å bli bedre kjent. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Om ordningen

Gjennom EØS-avtalen har Norge samme mulighet som EUs medlemsland til å sende fagfolk på utlån fra nasjonal forvaltning. Disse nasjonale ekspertene er tilknyttet Europakommisjonen eller EUs byråer for en avgrenset periode på inntil fire år og bidrar med norsk fagkunnskap på områder som f.eks. klima, energi, IKT eller utdanning.

Andre veien, når de reiser hjem igjen, tar de med seg detaljert kunnskap om EU-systemet og verdifulle nettverk.

Vil du bli nasjonal ekspert? Les mer om ordningen på regjeringen.no

Samlet oversikt over de norske nasjonale ekspertene på Eftas nettsider.

Til toppen