Norges rapportering til FNs torturkomité offentliggjort

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge har offentliggjort sin åttende rapportering til FNs torturkomité (CAT). Rapporteringen gjelder Norges gjennomføring av bestemmelsene i torturkonvensjonen.

Rapporten ble overlevert til FN 23. november. Rapporten offentliggjøres nå i fellesskap med Høykommissærens kontor.

Les Norges innleverte rapport med vedlegg

FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (torturkonvensjonen) ble undertegnet 4. februar 1985, og trådte i kraft for Norge 26. juni 1987.

Norges rapport vil bli formelt annonsert på torturkomiteens sesjon i april 2017. Muntlig høring er forventet i løpet av 2018.