Norges største veikontrakt igangsatt

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen satte tirsdag 5. juni det symbolske spadetaket for utbyggingen av rv 3/25 Løten-Elverum i Hedmark. Prosjektet er et offentlig-privat samarbeid (OPS), koster 5,5 milliarder kroner og skal stå ferdig etter rekordraske to og et halvt år. Det er den største enkeltkontrakten i norsk veibygging.

"Spadetaket" ble gjort med en 90-tonns gravemaskin som entreprenøren Skanska har kjøpt inn for utbyggingen. Prosjektet er om lag 1,5 milliarder kroner (eller 20 %) billigere enn tidligere anslag. Veien skal etter planen stå ferdig mot slutten av 2020.

- Statens vegvesen har forhandlet fram et veldig godt prosjekt gjennom lange runder med de tre entreprenørene som var med helt til målstreken. Skanska trakk til slutt det lengste strået. Nå kommer endelig veien på plass, billigere og raskere enn tidligere prognoser. Det kommer samfunnet til gode. Dette viser også at nye prosjektformer fornyer veibygging, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I OPS-kontrakten skal entreprenøren også stå for drift og vedlikehold i 20 år etter at veien er ferdig bygd.

Les mer om prosjektet på Statens vegvesens hjemmesider.

Til toppen