Hvordan oversetter man «steike ta» eller «russefeiring» til fransk?

Banning og kulturspesifikke fenomener er bare to av mange tema som skal diskuteres når 150 oversettere av norsk litteratur samles på den internasjonale oversetterkonferansen i Oslo 14. – 16. mai. Utenriksminister Børge Brende åpner arrangementet.

Banning og kulturspesifikke fenomener er bare to av mange tema som skal diskuteres når 150 oversettere av norsk litteratur samles på den internasjonale oversetterkonferansen i Oslo 14. – 16. mai. Utenriksminister Børge Brende åpner arrangementet. 

Norsk litteratur blir stadig mer populært i utlandet. Bare de siste ti årene har organisasjonen Norwegian Literature Abroad gitt støtte til mer enn 3000 utgivelser på over 60 ulike språk. 

Norsk litteratur i utlandet er en døråpner for norsk arbeid internasjonalt både innen kultur, akademia, politikk og næringsliv. Derfor spiller oversetterne en viktig rolle. Konferansen skal bidra til å styrke oversetternes kompetanse og status som et ledd i regjeringens arbeid for å fremme norsk litteratur i utlandet. 

I tillegg til 150 oversettere av norsk litteratur, deltar om lag 80 forfattere og foredragsholdere i et omfattende program som vil vare over to dager. Her bygges viktige nettverk og kompetanse for å støtte opp om oversetternes viktige arbeid som formidlere av norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet. 

Konferansen arrangeres av organisasjonen Norwegian Literature Abroad (Norla) og finansieres av Utenriksdepartementet. 

Tid: Åpnes onsdag 14. mai kl. 15:00
Sted: Holmen Fjordhotell 

Informasjon om konferansen på Norlas sider

Kontakter i Norla: 
Prosjektleder Margunn Vikingstad, mobil 411 02 214, e-post: margunn.vikingstad@norla.no 
Direktør Margit Walsø, mobil 906 54 574, e-post: margit.walso@norla.no

Kontakt i UD:
Kommunikasjonsrådgiver Eskil Grendahl Sivertsen, mobil 926 89 277, e-post: egsi@mfa.no

Til toppen