Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Eldre trenger kontakt med sine

Vi åpner vi samfunnet gradvis opp igjen.

Vi gjør det vi kan for å skape normalitet i en unormal situasjon.

Flere grupper i samfunnet begynner å merke dette.

De minste barna vender tilbake i barnehagen.

De litt større barna vender tilbake til skolen.

De voksne vender tilbake til frisørene og fotterapeutene.

De eldste og mest sårbare blant oss har ikke mulighet til å delta i gjenåpningen av samfunnet på samme måte.

Besøksforbudet forsterker belastningen.

Beboere på sykehjem og langtidssyke på sykehusene kan blir svært syke hvis de smittes av koronaviruset.

Helsedirektoratet har derfor måttet innføre forbud mot besøk.

Det har vært helt nødvendig, men det har vært en stor belastning.

For de eldre og syke, for de pårørende og for de ansatte.

Besøksforbudet hindrer smittespredning.

Men det fører til savn og sorg hos mange mennesker som lengter etter å være sammen, og som vet at de ikke har så mye tid igjen til nettopp det.

Oppfinnsomme ansatte har gjort alt de kan for å bøte på savnet.

Mange eldre har fått hjelp til å se og snakke med sine nærmeste på Skype.

Noen steder har eldre kunnet sende slengkyss til barn og barnebarn fra verandaen på sykehjemmet.

Noen steder har de kunnet vinke til familiemedlemmer gjennom vinduer i omsorgsboligen eller sykehjemmet.

Det er liten smittespredning i samfunnet nå.

Men det kan endre seg raskt.

Beboere på sykehjem og langtidssyke på sykehus må fortsatt beskyttes mot smitte.

Men vi må se på hvilke muligheter vi har til å gi dem mer kontakt med familie og venner.

Det finnes unntak fra besøksforbudet hvis man følger smittevernreglene.

Institusjonene skal legge til rette for at pårørende kan besøke sine eldre og syke når de er kritisk syke og livet går mot slutten.

Institusjonene kan også opprette besøksrom der friske beboere kan ta imot korte besøk.

Vi mottar tilbakemeldinger om at forbudet noen steder praktiseres strengt, og at mange ikke har kunnet besøke sine nærmeste på lang tid.

Det kan skyldes smittevernfaglige vurderinger fra kommunene og sykehus.

Det kan skyldes usikkerhet om hvordan man kan legge til rette for besøk som ivaretar smittevernrådene.

Dette viser behov for tydelige råd på dette området.

Vi har nå gitt Helsedirektoratet i oppdrag å se på hvordan vi kan legge til rette for at eldre og syke kan møte sine nærmeste på måter som ikke medfører smittefare.

Vi har også bedt direktoratet se på hvordan vi kan sørge for aktiviteter som gir økt livskvalitet for beboere på sykehjem og eldre og pleietrengende som mottar omsorgstjenester i kommunene.

Vi står overfor vanskelige valg når vi skal verne sårbare mennesker mot smitte.

Å isolere mennesker fra dem de er glad i påfører dem jo også store belastninger.

Vi har derfor bedt Helsedirektoratet invitere fagfolk og pårørende med på det som skal gjøres nå.

Senter for medisinsk etikk, Pårørendealliansen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og andre aktører kommer til delta i arbeidet med å finne måter vi kan møte pasientenes og pårørendes behov – uten å øke smittefaren.

Vi skal gjøre det vi kan for at også de eldste og mest sårbare blant oss skal kunne leve litt mer normalt i en unormal situasjon.

*****

Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle ansatte på sykehjemmene våre.

Jeg vet at mange av dere har veldig travle og krevende dager.

Jeg vet at det kan oppleves som belastende når det rettes søkelys mot at mange på sykehjemmene blir alvorlig syke og at noen av dem dør.

Det betyr ikke at dere gjør en dårlig jobb.

Det betyr at dere jobber med noen av dem som er mest sårbare.

Det betyr at dere gjør en stor og viktig jobb på vegne av fellesskapet.

Tusen takk til hver og en av dere!

*****

 Så til dagens tall fra FHI:

 • Siste døgn er det meldt inn to døde i førtiårene.
 • Dette er de første dødsfallene i Norge blant dem under 50 år.
 • Jeg har den største medfølelse med deres pårørende og med andre pårørende som har mistet sine kjære i denne krevende tiden.
 • Dette viser at koronaviruset kan være farlig for mennesker i alle aldre.
 • Det minner oss på hvor viktig det er å følge smitterådene.    
 • Det er nå meldt om 7 408 smittede. Det er en økning på 63 nye smittede fra gårsdagens rapportering
 • Det er varslet om 191 dødsfall til FHI. Gjennomsnittsalderen er 83 år. 57 prosent av dem er menn.
 • Det er totalt 932 personer med påvist covid-19 som har vært innlagt på sykehus.
 • Totalt 206 personer har vært innlagt i intensivenhet. 56 personer er fortsatt innlagt. Det er en økning på to personer fra i går.
 • Gjennomsnittsalderen for de 206 bekreftede pasientene er 62 år. 75 prosent er menn.
 • Smittetallet R for hele landet er 0,66 for siste døgn
 • Oppdatert tall på hvor mange som har lastet ned Smittestopp-appen er pr i dag 1 427 000 nedlastinger.

 

 

Til toppen