Historisk arkiv

Trond Giske åpnet Nor-Shipping konferansen på Lillestrøm

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Trond Giske åpner i dag en av verdenes mest kjente og betydningsfulle shippingmesser, Nor-Shipping, på Lillestrøm.

Åpning av Norshipping 2011.
Åpning av NorShipping 2011. (FotoMette Fossum Beyer/NHD)

Nærings- og handelsminister Trond Giske åpner i dag en av verdenes mest kjente og betydningsfulle shippingmesser, Nor-Shipping, på Lillestrøm. 

 

Giske åpner Nor-Shipping i selskap av betydningsfulle aktører som Efthimous Mitropoulus, generalsekretær i International Maritime Organization (IMO), Thor Jørgen Guttormsen, president i Norges Rederiforbund, Tor Olav Trøim i Frontline og flere andre.

Annet hvert år samler representanter fra rederier, banker, verft, utstyrsleverandører og andre bransjeaktører av internasjonal størrelse, seg på denne møteplassen. Gjennom hele uken kan deltakerne se og vise frem sine produkter på utstillingen, være med på mottakelser og konferanser samt bygge relasjoner og inngå avtaler.

- Det er flott å se at oppslutningen om konferansen er solid som alltid. Dette er en viktig arena for den norske maritime næringen, siden bransjeaktører fra hele verden er til stede her, sier Giske.

Næringsministeren hadde også æren av å dele ut prisen Clean Ship til skipet Vale Brazil, og utmerkelsen Next Generation til Rolls Royce Marine as.

Foto: Utdeling av prisen Clean Ship
Utdeling av prisen Clean Ship til skipet Vale Brasil. (Foto: Mette Fossum Beyer/NHD)

 

Foto: Utdeling av prisen Next Generation
Utdeling av prisen Next Generation til Rolls Royce Marine AS. (Foto: Anne Cecilie Lund/NHD) 

 Maritime summit

Næringsministeren benytter også anledningen til å være vertskap for Maritime Summit, et politisk toppmøte. Her er hensikten å diskutere utfordringer og muligheter knyttet til miljøvennlig skipsfart, arktisk shipping og forhold knyttet til IMO. Ministre og politikere fra viktige sjøfartsnasjoner er representert.

- Det er en god anledning å kombinere dette møtet med de øvrige arrangementene ved Nor-Shipping. Jeg ser frem til spennende diskusjoner og innlegg, sier Giske.

Til sommeren skal det være et møte i IMOs miljøkomité hvor det vil bli fattet vedtak om endringer i regelverk, som vil bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Dette danner en vesentlig ramme for møtet.

Godt samarbeid mellom Norge og India

Den indiske sjøfartsministeren Mr. G.K. Vasan er også i Norge i anledning Nor-Shipping og Maritime Summit. De to ministrene har felles interesser i et godt sjøfartssamarbeid mellom India og Norge. Mandag møttes for første gang den nye maritime arbeidsgruppen JWG Maritime (Joint Work Group). Den ser på muligheten for å kombinere indisk og norsk teknologi for å gjøre skipsbygging og shipping mer effektivt og miljøvennlig. Over 50 representanter deltok.

- Dette ser ut til å bli en suksess. Det er så mange områder landene våre kan samarbeide på, sier Giske.

Ministrene diskuterer flere forhold som piratvirksomhet, LNG og skipsbygging.

- Sjørøveri er et alvorlig problem for maritim handel, og nylige hendelser har vært rett utenfor indisk kystlinje. Vi ønsker en felles strategi for å takle utfordringen. Ellers er vi fornøyde med det første møtet i JWG Maritime. Vi er også fornøyde med at indiske verft har en stor ordrebok fra Norge, selv om vi hører at norske eiere er bekymret for leveringen. Vi vil snakke med verftene og få dem til å forbedre sin presisjon og prestasjon. Så er vi også positive til å utforske hvilke muligheter som ligger i å gjøre shippingen mer kostnads- og miljøvennlig, i samarbeid med norske interesser, sier den indiske ministeren Vasan.

Bilde fra møtet mellom Giske og Vasan
Fra møtet mellom nærings- og handelsminister Trond Giske og den indiske skipsfartsministeren Mr. GK. Vasan. (Foto: Anne Cecilie Lund/NHD)

 

 

Til toppen