Norsk - Bayersk møte i Berlin

I forbindelse med Norges deltakelse under Grüne Woche i Berlin, var det lørdag 21. januar et møte mellom departementsråd Leif Forsell fra Landbruks- og matdepartementet og hans kollega fra landbruksdepartementet i Bayern, amtschef Hubert Bittlmayer.

Fra Bayersk side ble det uttrykt stor interesse for norsk trearkitektur og skogbruk. Reiseliv som ditriktsnæring var også et tema som ble tatt opp i møtet. 

Fra Bayersk side ble det særlig uttrykt stor interesse for norsk trearkitektur. I hovedstaden München skal det nå bygges et nytt kulturhus og tre er svært aktuelt som byggemateriale. I den forbindelse er kompetansen som norske arkitekter har på bygging i tre av stor interesse for myndighetene i Bayern. Det norske reinkjøttet har også falt i smak sør i Tyskland og mulighetene for eksport av reinkjøtt fra Norge ble diskutert. 

Departementsråd Bittlmayer ga uttrykk for at Bayern er interessert i å videreutvikle kontakten med Norge på landbruksområdet, gjennom utveksling av erfaringer og kompetanse.

 Norge og Bayern har en hel del likhetstrekk innenfor landbrukspolitikk og -forvaltning, og et videre samarbeid vil derfor kunne bli nyttig for begge parter, sier departementsråd Leif Forsell. 

Departementsråd Leif Forsell og hans kollega fra landbruksdepartementet i Bayern, amtschef Hubert Bittlmayer med følge.
Departementsråd Leif Forsell og hans kollega fra landbruksdepartementet i Bayern, amtschef Hubert Bittlmayer med følge. Foto: Vidar Alfarnes

Norges deltakelse på Grüne Woche

Norge deltar fra 20. - 29. januar 2017 på Internationale Grüne Woche i Berlin, en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen sammen med Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin.

Kontaktpersoner i Landbruks- og matdepartementet:
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik: + 47 481 40 477.
Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise: + 47 975 17 227.  

Internationale Grüne Woche, 20.01. - 29.01.2017
Messe Berlin: Norwegen, Standnr 114, hall 8.2

Messedamm 22, D - 14055 Berlin

Til toppen