Norsk ansvar

Replikk, Dagsavisen 16. april

I Dagsavisens leder 14.april fortsetter motstanden mot avtalen om norske fengselsplasser i Nederland. Det kan virke som Dagsavisen mener det er mer ansvarsfullt å la norske fanger stå i kø på norsk jord fremfor å la dem sone sin straff under normale forhold på nederlandsk jord, skriver statssekretær Brein-Karlsen i en replikk i samme avis.

Jeg reagerer for det første på at Dagsavisen betegner avtalen som å «kjøpe seg ut av et problem». Vi bruker midler på norske fanger og norske fengselsplasser – slik at norske domfelte skal få sone sin straff så raskt som mulig. Dette er ikke å kjøpe seg ut av noe som helst. Det er å finne en rask og god løsning på et problem arvet fra den forrige regjeringen.

Regjeringen reduserer soningskøen på norsk jord men ser at det er behov for å håndtere det umiddelbare behovet. Økt behov for varetektkapasitet og et stort vedlikeholdsetterslep krever økt fengselskapasitet.

Det tar flere år å opprette nye permanente fengselsplasser. En avtale med Nederland vil gi oss 242 nye fengselsplasser på kort tid.

Dagsavisen viser videre til en tidligere uttalelse fra juristene Høyer og Sulland: «Det må være et grunnleggende prinsipp at vi selv tar ansvar for å fullbyrde de straffene vi finner det nødvendig å idømme våre borgere.»

For det første: Fangene er fremdeles under norsk kriminalomsorg og den norske stats ansvar. For det andre: Det er jo nettopp dette ansvaret vi tar og som den rødgrønne regjeringen unnlot å ta. Eller mener Dagsavisen at det er en mer ansvarlig løsning å la de dømte stå i soningskø – så lenge det er på norsk jord?

Hva er et samfunn? spør lederen, som også påpeker at ingen norsk regjering har tidligere foreslått å eksportere en så viktig samfunnsoppgave. Det høres unektelig ut som det eldgamle argumentet «Slik har vi alltid gjort det». 

Et samfunn er et fellesskap som er i stand til å identifisere felles utfordringer og finne gode og effektive løsninger som fungerer for alle parter. Ikke et fellesskap som motsetter seg nye løsninger – simpelthen fordi ingen har gjort det før.

 

 

 

Til toppen