Norsk asylpolitikk tema i Afghanistan

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Tore Hattrem i Utenriksdepartementet og statssekretær Jøran Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet besøkte nylig Kabul. Migrasjonsspørsmål sto høyt på agendaen for besøket.

I møte med Afghanistans president, Ashraf Ghani, ble det forsikret at Afghanistan står ved sin folkerettslige plikt til å ta imot egne borgere. Samtidig vil Norge og Afghanistan samarbeide om tiltak som gjør det lettere å integrere returnerte borgere i Afghanistan. De to statssekretærene møtte også utenriksministeren, finansministeren og flyktningministeren i Afghanistan under oppholdet.

På en pressekonferanse på ambassaden ble det redegjort for de planlagte innstramningstiltakene på asylområdet i Norge. Foto: Johan Meyer, ambassaden Kabul

Et annet viktig formål med besøket var å sende et tydelig signal til offentligheten i Afghanistan om risikoen ved å betale menneskesmuglere for å komme til Europa og samtidig forklare hvilke regler som gjelder for asylbehandling i Norge. På en pressekonferanse på ambassaden ble det redegjort for de planlagte innstramningstiltakene på asylområdet i Norge. Samtidig ble det understreket at Norge står ved sine forpliktelser til å sikre stabilitet og utvikling i Afghanistan.

I dag utgjør afghanere den største gruppen asylsøkere til Norge. Mange reiser til Norge via Russland over Storskog. En stor del av disse har allerede lovlig opphold i Russland. Fra norsk side var det viktig å understreke under besøket i Afghanistan at grupper som i utgangspunktet ikke har reelle asylanførsler, ikke kan regne med å få opphold i Norge, og vil bli sendt tilbake til Afghanistan.