Historisk arkiv

Norsk-britisk avtale undertegnet av Widvey og O'Brien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Thorhild Widvey og den britiske energiministeren Mike O'Brien møttes i Oslo i dag for å underskrive den norsk-britiske rammetraktaten om petroleumsvirksomhet på tvers av sokkelgrensen. (04.04.05)English Version

Pressemelding

Nr.: 46/05
Dato: 04.04.05

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09 / 901 97 382

Norsk-britisk avtale undertegnet av Widvey og O'Brien

Olje- og energiminister Thorhild Widvey og den britiske energiministeren Mike O'Brien møttes i Oslo i dag for å underskrive den norsk-britiske rammetraktaten om petroleumsvirksomhet på tvers av sokkelgrensen.

Etter undertegnelsesseremonien sa statsråd Widvey blant annet:
Energiministrene i Storbritannia og Norge har gjennom de to-tre siste årene hatt et nært samarbeid for å utvikle prosjekter som ligger på grenselinjen mellom de to landene. I fjor ble vi enige om rørledningen Langeled og de to utbyggingsprosjektene Boa og Playfair. I dag har vi signert en avtale som er svært viktig for fremtidige olje- og gassutbygginger i Nordsjøen.

Mike O'Brien og jeg forventer å godkjenne to nye grenseoverskridende prosjekter før sommeren, nemlig Enoch og Blane. Det er svært positivt at avtalen kan bidra til at disse to feltene nå blir utviklet.

Avtalen vil dekke alle nye grenseoverskridende prosjekter som ikke allerede er dekket av eksisterende avtaler. Nye prosjekter som omfattes er hovedsakelig:

  • rørledninger som krysser grenselinjen for transport til land av petroleum
  • felles utvinning av midtlinjeprosjekter
  • bruk av infrastruktur på én side av grenselinjen for utvikling av prosjekter på den andre siden av grenselinjen.

Avtalen er basert på prinsippene som ble fastslått av de to landenes energiministre i oktober 2003, og fastsetter de generelle prinsippene som skal gjelde for grenseoverskridende prosjekter. Det viktigste er prosedyrene for tillatelser og godkjennelser der begge lands myndigheter er involvert; til hvilket land skal søknaden sendes og når kreves det avtaler mellom de to landene. Det er nødvendig med en utstrakt informasjonsutveksling mellom de to landene, og konsultasjoner før beslutninger tas. En viktig faktor er reguleringen av tredjepartsadgang til tilgjengelig kapasitet i rørledninger som krysser grenselinjen.

Denne avtalen vil forenkle utviklingen av nye prosjekter og ytterligere forsterke det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Storbritannia.

Rammeavtalen (i pdf format)

Bakgrunnsmateriale:
 
Pressemelding av 03.02.05, da forhandlingene var sluttført: Nederst i denne meldingen ligger en lenke til orienteringen om den bilaterale rammetraktaten.

Pressemelding av 08.10.04 om to utbyggingsprosjekter som er muliggjort av traktaten, Boa og Playfair

Pressemelding av 27.02.04 da Ormen Lange og Langeled ble lagt fram for Stortinget

Mer om Langeled fra operatøren i utbyggingsfasen, Norsk Hydro

English Version