Norsk ekspert jobber med fiskehelse i EU

Av Andreas Høglund, EU-delegasjonen

Knut Rønningen er nasjonal ekspert i Europakommisjonen og jobber med å utforme og følge opp EUs lovverk innen dyrehelse.

Knut Rønningen jobber med fiskehelse i Europakommisjonen.
Knut Rønningen jobber med fiskehelse i Europakommisjonen. Foto: Andreas Høglund/EU-delegasjonen

Knut Rønningen har tidligere jobbet i det norske Mattilsynet med fokus på fiskehelse. De siste to årene har han jobbet som nasjonal ekspert hos Europakommisjonens generaldirektorat for helse og mattrygghet (DG SANTE) og bruker sin kompetanse for å bedre det europeiske regelverket.

Påvirker Norge

– ­­Norge har en godt utviklet helsetjeneste og god kompetanse på fiskehelse. Denne kompetanse er etterspurt i EU. Regelverket som blir vedtatt her påvirker også Norge. Derfor er det viktig at vi følger utviklingen i Brussel nøye, sier Rønningen.

I 2013 fremmet Kommisjonen et forslag til ny dyrehelselov, som nå behandles i Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union. Lovforslaget vil erstatte gjeldende regelverk og tilpasse det til dagens behov. Bedre sykdomskontroll og tilpassing til lokale forhold er noen av tiltakene i det nye lovforslaget.

– Arbeidet med utforming og behandling av lovforslaget har tatt fem år. Jeg har vært med å utforme lovforslaget og deltar som en av Kommisjonens representant i Europaparlamentet og Rådet. Min jobb er da å svare på spørsmål som politikerne og andre måtte ha om forslaget, forteller Rønningen.

Diagnostiserer fiskesykdommer

I tillegg til Kommisjonens lovforslag jobber Rønningen med regler for diagnostisering av fiskesykdommer. Som utdannet veterinær forteller han at standardiseringen i dag er mangelfull.

– Mange sykdommer hos akvatiske dyr lar seg i dag ikke godt nok diagnostisere. Vi jobber med å få på plass en europeisk standardmanual for dette. Dette vil styrke dyrehelsen og gjøre jobben lettere for veterinærer og diagnoselaboratorier.

Nyttig erfaring

Ordningen med nasjonale eksperter er sikret gjennom EØS-avtalen og åpner for at norske eksperter kan jobbe i EU-institusjonene på lik linje med EUs medlemsland. De nasjonale ekspertene bidrar med sin kompetanse i EU og tar med seg verdifull kunnskap tilbake til Norge.

– Det er en nyttig erfaring å være nasjonal ekspert i Kommisjonen. Jeg blir bedre kjent med lovverket, får nye kontakter og et innblikk i hva som fungerer og ikke fungerer. Kompetansen vil være nyttig å ha med seg tilbake til Norge. Folk i Norge som lurer på hva DG SANTE og jeg jobber med må gjerne ta kontakt, avslutter Knut Rønningen.

 

Mer informasjon:

Kontaktinformasjon for alle de norske nasjonale ekspertene finnes på EFTAs nettsider her.

Les mer om ordningen med nasjonale eksperter her.

Til toppen