Norsk forskning på golfgras

God graskvalitet er viktig på golfbanen. NIBIO Turfgass Research Gruop er størst i Nord-Europa på forskning innen sportsgras og deres ekspertise er ettertraktet langt utenfor Norges grenser.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører regelmessige kontroller av grasets helsetilstand. NIBIOs forskning har gitt grunnlag for å utvikle vanningsstrategier som mer enn halverer vannforbruket i forhold til vanning til full metning av jorda.

I tillegg forsker gruppa spesielt på grasets vinterherdighet, sykdommer og ugras. Golfgraset er spesielt utsatt for overvintringsskader og soppsykdommer, da det klippes lavt og utsettes for mye slitasje.

Til toppen