Norsk-indisk prosjekt bidrar til økt matproduksjon

Et samarbeidsprosjekt mellom India og Norge, ClimaAdapt, ble presentert på en internasjonal konferanse om klimaendringer og -tilpasning i India i forrige uke. UNESCOs leder i økoteknologi, M.S. Swaminathan, rettet en stor takk til den norske Regjeringen.

– Auka matproduksjon og høg kvalitet for å sikre god ernæring, er ei viktig oppgåve for landbruket i heile verda. Noreg har sterke forskingsmiljø innan landbruks- og matsektoren, og det er viktig at ny kunnskap kjem mange til gode, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.  

Prosjektet har bidratt til å finne fram til metoder som gir økt, bærekraftig matproduksjon med redusert vannforbruk, og utvikle jordbruket slik at det takler de kommende klimaendringene.

M.S. Swaminathan pekte på at Sørøst-Asia er svært sårbare for klimaendringer, og at de derfor er svært takknemlige for Norges råd og hjelp.

– Dagens globale utfordringar med klimaendringar, auka befolkning og ressursknappheit må løysast gjennom internasjonalt samarbeid. ClimaAdapt-prosjektet har oppnådd imponerande resultat, og NIBIO fortener å bli anerkjend for innsatsen, seier Dale.  

UNESCOs leder i økoteknologi, M.S. Swaminathan, rettet en stor takk til den norske Regjeringen.
UNESCOs leder i økoteknologi, M.S. Swaminathan, rettet en stor takk til den norske Regjeringen. Foto: NIBIO/Ragnar Våga Pedersen

ClimaAdapt-prosjektet har vært vellykket. Så langt har ca. 90 000 bønder deltatt i prosjektet. Risproduksjonen er økt med 25 prosent og vannforbruket er redusert med ca. 40 prosent. Selv om prosjektet nå formelt avsluttes, planlegges det en videreføring med inderne selv i førersetet. Dermed kan prosjektet komme til nytte for oppunder en milliard bønder. Økt matproduksjon med høyere kvalitet vil være viktig for å sikre god og nok mat til en økende befolkning. Mer bærekraftig matproduksjon vil komme hele verden til gode.

ClimaAdapt er et prosjekt finansiert av Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i India, med totalbudsjett på ca. 28 millioner kroner. Prosjektet startet i 2012 og avsluttes formelt i mai 2017. Fra indisk side er de tre delstatene Andhra Pradesh, Telangana og Tamil Nadu involvert og det er NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, som er prosjektleder og ansvarlig.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale reiste til India i februar for blant annet å møte forskerne som jobber med ClimaAdapt-prosjektet.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale reiste til India i februar for blant annet å møte forskerne som jobber med ClimaAdapt-prosjektet. Foto: NIBIO/Ragnar Våga Pedersen.

 

Til toppen