Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norsk initiativ styrker forebygging og behandling av hepatitt C globalt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

FNs narkotikakommisjon har vedtatt en norsk resolusjon om styrket innsats for behandling og forebygging av hepatitt C blant personer som bruker narkotika.

Globalt er hepatitt C den vanligste dødsårsaken for personer som bruker narkotika. I denne gruppen dør mer enn tre ganger så mange av hepatitt C enn av HIV/AIDS.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein fremhever at resolusjonen vil bidra positivt til den internasjonale innsatsen med forebygging og behandling av hepatitt C knyttet til bruk av narkotika.

- Økt innsats på dette området er nødvendig for at verdenssamfunnet skal nå Verdens helseorganisasjons mål om å utrydde viral hepatitt som en folkehelsetrussel innen 2030. I tillegg er dette til god hjelp for de mange, ofte svært utsatte menneskene i fattige land som bruker narkotika, og deres familier.

Også i Norge har vi høy andel hepatitt C blant mennesker som bruker eller har brukt narkotika.

- Vi har god erfaring med denne behandlingen, og den gis nå til alle som har hepatitt C. Behandlingen er i seg selv forebyggende, i og med at den smittede blir helt frisk, men i tillegg er det viktig å fortsette med forebygging, sier helseminister Bent Høie.

Ifølge anslag fra Verdens helseorganisasjon (WHO) lever 71 millioner mennesker med kronisk hepatitt C.  Det anslås at 23 prosent av alle nye hepatitt C-infeksjoner skyldes injiserende bruk av narkotika, som dermed er den største smittekilden utenom smitte knyttet til bruk av urent utstyr innen helsevesenet. Globalt er halvparten av alle personer som injiserer narkotika smittet av hepatitt C.  

Tidligere fantes det ikke noen god behandling for hepatitt C, men nå har nye medisiner revolusjonert behandlingen. Behandlingen består av en tablettkur som skal tas i tre måneder. Det er nesten ingen bivirkninger, og over 95 prosent blir helt friske etterpå. Disse medisinene har vært svært dyre, men nå har prisene blitt kraftig redusert, helt ned til under 50 dollar for behandling av én pasient i en del land. I løpet av arbeidet med resolusjonen ble det klart blant mange som arbeider med narkotikaspørsmål globalt, at det ligger et stort potensiale i å kunne tilby behandling. Det samme gjelder for å forebygge smitte via aktiv bruk av skadereduserende tiltak, som rent brukerutstyr.

Resolusjonen ble vedtatt ved konsensus 22. mars 2018. Australia, Andorra, Armenia, Brasil, Canada, Colombia, Egypt, Irland, Kenya, Mexico, New Zealand, Sveits, Ukraina, Uruguay og EUs 28 medlemsland var medforslagsstillere.