Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er opprettet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag er et av landets største forskningsinstitutter NIBIO opprettet etter å ha overtatt oppgaver og ansatte fra Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Regjeringen har store ambisjoner om at dette miljøet, med over 700 ansatte, skal bidra tungt til å realisere Norges muligheter innenfor bioøkonomien.

 Jeg ønsker med dette å gratulere alle ansatte i NIBIO med dagen! Dere har det siste året lagt ned en stor arbeidsinnsats for at det i dag er etablert et styringsdyktig og fremragende institutt. Jeg ønsker dere lykke til fremover og understreker viktigheten av deres kompetanse for landbruks- og matsektoren. Samtidig retter jeg en stor takk til leder av interimsstyret Einar Steensnæs og resten av dette styret som har ledet fusjonsarbeidet frem mot denne viktige dagen, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.  

 Jeg er glad og stolt over at NIBIO nå er på plass. Navnet understreker Regjeringens store ambisjoner for det nye instituttet og dets sentrale rolle i å videreutvikle bioøkonomien i grønn sektor, sier landbruks- og matminister Listhaug.   

Kongen i Statsråd vedtok den 6. februar å opprette Norsk institutt for bioøkonomi fra 1. juli 2015. Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt et styre for instituttet som skal ledes av Victor D. Norman. Alvhild Hedstein er ansatt som administrerende direktør. 

Administrerende direktør i NIBIO, Alvhild Hedstein
Administrerende direktør i NIBIO, Alvhild Hedstein. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Formålet med fusjonen er å etablere et faglig og økonomisk robust forsknings- og utviklingsmiljø, som leverer kunnskap av høy kvalitet og relevans til næring og forvaltning. Mer ressurser skal brukes på utvikling av ny kunnskap, innovasjonsrettet arbeid og forvaltningsstøtte, og mindre ressurser skal gå til administrasjon, drift og vedlikehold. Det skal også bli større grad av tverrfaglighet og økt samarbeid med universitets- og høyskolesektoren, ikke minst for å gi bedre mulighet for utvikling av bioøkonomien.  

Instituttet vil til daglig bruke merkenavnet NIBIO, og har ved oppstart om lag 650 årsverk og en omsetning på ca. 680 millioner kroner. NIBIO er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontoret er på Ås, med avdelingskontor i Oslo. Instituttet har tung regional tilstedeværelse i alle landsdeler. 

NIBIO logo