Norsk kandidat til stillingen som ny generaldirektør i romorganisasjonen ESA

Regjeringen støtter Christian Hauglie-Hanssen sitt kandidatur som ny generaldirektør i den europeiske romorganisasjonen i European Space Agency (ESA). ESA er ett av verdens største internasjonale samarbeid for forskning og teknologiutvikling.

- ESA er, og vil fortsatt være, helt sentral for utviklingen av europeisk romvirksomhet, og vi er glade for at Christian Hauglie-Hanssen vil stille seg til disposisjon for ESA, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Christian Hauglie-Hanssen har god kjennskap til internasjonal romvirksomhet, luftfart og forsvarssektor, og samarbeidet mellom ESA og EU. Han er i dag administrerende direktør i Norsk Romsenter, det har han vært siden juni 2018. Hauglie-Hanssen har kom fra stillingen som leder for Space & Surveillance Division i Kongsberg Defence & Aerospace, og har lang fartstid fra ulike lederposisjoner i Kongsberggruppen.

- Hauglie-Hanssen har lang erfaring med å håndtere komplekse problemstillinger i skjæringsfeltet mellom industrielle og politiske prioriteringer, og vil bidra til å balansere ulike hensyn og finne konstruktive løsninger til det beste for organisasjonen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Tilsettelsen av ny generaldirektør er ventet besluttet i desember 2020. Det er lagt opp til en åpen søknadsrunde og satt ned en tilsettingskomité, i tråd med ESA konvensjonen. Prosessen ledes av lederen i ESAs råd, Anna Rathsman (Sverige).

Bakgrunn om ESA

Norge ble medlem i ESA i 1987, og er i dag et av 22 medlemsland. ESA er en industrirettet organisasjon, hvor de meste av utviklingsaktivitetene utføres av industrien i medlemslandene. Romorganisasjonen er et sentralt virkemiddel for utvikling av norsk romvirksomhet. Som medlem vektlegger Norge det beste for organisasjonen som helhet fremfor å fremme egne interesser.

ESA er en uavhengig organisasjon som samarbeider tett med EU. ESA står blant annet for utviklingen av en rekke forskningssatellitter, værsatellittene til EUMETSAT og utviklingen av EUs Copernicussatellitter. Gjennom EØS-avtalen har Norge full tilgang til det indre markedet, og Norge er medlem av EUs romprogrammer Galileo, EGNOS og Copernicus. Norges geografiske plassering er egnet for å støtte romaktiviteter og tjenester, og vi opererer i dag flere bakkestasjoner for satellitter på vegne av EU.

ESA er en mellomstatlig organisasjon med 22 medlemsstater, som har som formål å utvikle europeisk romvirksomhet. Med et budsjett på i underkant av 6 mrd. euro pr. år er ESA ett av verdens største internasjonale forsknings- og utviklingssamarbeid. Generaldirektør i ESA er i dag Johann-Dietrich (Jan) Wörner fra Tyskland.