Norsk-kinesisk avtale om handel og mattrygghet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag undertegnet en samarbeidsavtale om dyrehelse og import og eksport av trygg mat med den kinesiske tollministeren Ni Yuefeng. Bollestad ble også invitert på gjenvisitt til Kina senere i år.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og Mattilsynet orienterte om den gode norske dyrehelsen, et lavt antibiotikabruk, og mattryggheten i Norge. Den kinesiske delegasjonen var imponert over det norske arbeidet på disse områdene.

Norsk-kinesisk avtale
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og den kinesiske tollministeren Ni Yuefeng undertegnet i dag en samarbeidsavtale om dyrehelse og import og eksport av trygg mat. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Statsråd Bollestad undertegnet den norsk-kinesiske samarbeidsavtalen på vegne av det norske Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartement. Tollministeren Ni Yuefeng undertegnet avtalen på vegne av det kinesiske tollministeriet (Minestry of General Administration of Customs China).

Den kinesiske ministeren lot seg imponere over det norske arbeidet med dyrehelse og mattrygghet.
Den kinesiske tollministeren Ni Yuefeng inviterte statsråd Bollestad på gjenvisitt til Kina senere i år. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Fortgang i behandling av norsk søknad

Statsråd Bollestad tok opp den norske søknaden om eksport av svinekjøtt (alle spiselige deler av svin) og melk og melkeprodukter. Den kinesiske ministeren uttrykte stor interesse for norsk mat og for nisjeprodukter fra landbruket. Han ville sette fortgang i behandlingen av de norske søknadene så snart alle søknadsdokumenter er komplette.

Den kinesiske ministeren lot seg imponere over det norske arbeidet med dyrehelse og mattrygghet.
Den kinesiske ministeren lot seg imponere over det norske arbeidet med dyrehelse og mattrygghet. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Videre til møte med fiskeriministeren i Bergen

Møtet i departementet ble etterfulgt av et besøk i kufjøset på Bygdø Kongsgård, på Vikingskipshuset, og avsluttende lunsj på Folkemuseet. Deretter reiste den kinesiske delegasjonen til Bergen for å møte fiskeriministeren, fiskerinæringen og Mattilsynet.

Delegasjonen utenfor Vikingskipshuset på Bygdøy.
Den norsk-kinesiske delegasjonen utenfor Vikingskipshuset på Bygdøy. Foto: Landbruks- og matdepartementet.