Norsk klimainitiativ til internasjonal skipsfart

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge, USA, Japan og Marshall Islands har lagt fram krav om bindende rapportering av klimagassutslipp fra internasjonal skipsfart. Dette er sendt inn til FNs sjøfartsorganisasjon (IMO), og skal behandles i april.

– Dette er et konkret initiativ som er nødvendig for å etablere ytterligere krav om utslippsreduksjoner fra internasjonal skipsfart. Vi har sendt inn tekst om endring til IMOs konvensjon om forurensning fra skipsfart. Lykkes vi i vårt initiativ, vil kravet kunne tre i kraft i februar 2018, sier klima- og miljøminister, Vidar Helgesen.

FNs sjøfartsorganisasjon regulerer utslippene

Global skipsfart utgjør i underkant av tre prosent av de globale klimagassutslippene. Det er FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) som regulerer utslipp fra internasjonal skipsfart, og internasjonal skipsfart er derfor ikke omfattet av Parisavtalen om reduksjon av klimagasser.

Kravene omfatter innrapportering av hvor nye drivstoff som er brukt, distanse, tiden skipet er i operasjon, i tillegg til informasjon om maskineri og hvor mye last skipet kan transportere.

Norge pådriver for globale utslippskrav

EU har etablert en forordning med tilsvarende krav, men denne forordningen vil bare dekke omtrent 40 prosent av skipsfarten.

– For å få globale krav om utslippsreduksjoner på plass, er det i IMO kravene må etableres. Norge skal være en sterk pådriver for å få dette til, sier Vidar Helgesen.