Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt er i gang med kartlegging av koronapandemiens konsekvenser

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

1. februar 2021 fikk Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt i oppdrag å se på konsekvensene covid-19-pandemien har hatt på kultursektoren og hvilke virkemidler vi har for å bidra til gjenoppbygging.

Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt har, i dialog med Kulturdepartementet, nå presisert deres tilnærmingen til oppdraget. De har lagt opp til å dele oppdraget i to deler: en analyse av sektorens tilstand og vilkår før og under pandemien og en vurdering av virkemidler og tilnærminger til gjenoppbygging.

Det er en kjensgjerning at pandemien har satt dype spor i kultursektoren som ikke vil forsvinne selv om de strenge smitteverntiltakene opphører. Som følge av andre igangsatte arbeid i regjeringen er oppdraget derfor justert til å omhandle tiltak og virkemidler for gjenoppbygging av kultursektoren etter pandemien.

Kommende leveranser

Kultursektoren og andre relevante aktører vil inviteres til dialog og innspill på ulike stadier av prosessen. En plan for hvordan sektoren skal involveres i arbeidet skal foreligge innen 25. mars.

Kulturdepartementet bevilger 4 millioner kroner til nødvendig kunnskapsinnhenting for å løse oppdraget. En plan for analysearbeidet vil foreligge 15. april.

Første delleveranse skal leveres Kulturdepartementet før sommeren, mens arbeidet i sin helhet avsluttes i desember 2021.