Norsk laks gjør det bra i USA

- Amerikanere spiser norsk laks som aldri før, og gjør USA til det raskest voksende markedet, sier statssekretær Amund Drønen Ringdal, som denne uken er på verdens største sjømatmesse, Seafood Expo North America i Boston.

- USA er verdens fjerde største sjømatmarked, etter EU, Kina og Japan, og her finnes det store muligheter for norsk sjømat, sier statssekretær Amund Drønen Ringdal.

Den norske sjømateksporten til USA beløp seg til 2,5 milliarder kroner i 2014, hvorav laks sto for 76 prosent. I 2014 økte den norske eksporten av laks kraftig. Av de største laksemarkedene var det faktisk USA som hadde den aller største relative veksten, med 64 prosent. Medvirkende til den økte lakseeksporten er at straffetollen mot fersk hel laks fra Norge som ble innført i 1991 ble fjernet i januar 2012. USA er verdens nest største marked for laks etter EU med et årlig konsum som er anslått til i overkant av 300 000 tonn. Til sammenligning konsumerte Russland omkring 160 000 tonn i 2013. 

Til toppen