Norsk Landbruk 2030

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) inviterer 28. mai. til konferansen Norsk Landbruk 2030. Konferansen handler om framtiden for Norsk landbruk.

Blant temaene som tas opp på konferansen er :

  • Visjoner og ny kunnskap om landbruket
  • Ny viten om framtiden jord- og skogbruk
  • Fordelene eller ulempene med GMO

Departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet er blant innlederne og skal snakke om ”Utfordringer på veien fram til 2030”. 

NMBU Campus Ås, torsdag 28. mai, kl. 1000-1500.