Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norsk ledelse av OECDs landbrukskomité

Under møtet i OECDs landbrukskomité i desember ble Nils Øyvind Bergset, fagdirektør i Landbruks- og matdepartementet, valgt til leder for OECDs landbrukskomité for 2020. Landbrukskomiteen ble etablert i 1961, og det er første gang en nordmann leder denne komiteen. OECDs landbrukskomité gjør et omfattende arbeid innenfor landbruksfeltet for sine medlemsland og samarbeidsland.

Landbrukskomiteen møtes 2 ganger per år, og den har tre underkomiteer som møtes til sammen syv ganger per år for å utarbeide rapporter om ulike spørsmål innenfor landbruksfeltet. Landbrukskomiteen har ansvar for mange ulike typer saker.

Agricultural Policy Monitoring & Evaluation (M&E) rapporterer om sentrale endringer i landbrukspolitikken hver år og gir anslag for støtte til landbrukssektoren i mer enn 50 land. Arbeidet gir for eksempel økt innsikt i miljøpolitikken i landbruket, politikk som bidrar til kostnadseffektivitet, bærekraftsrelaterte indikatorer og bedre forståelse av skatt og avgifter for jordbruket.

Nils Øyvind Bergset.
Nils Øyvind Bergset. Foto: Landbruks- og matdepartementet

OECD utarbeider landstudier av produktivitet og bærekraft i landbruket. Robusthet i landbruket og i politikken er et tema som har vært høyt på dagsorden i OECD over flere år. Forbedring av landbruks- og matsystemenes motstandskraft i møte med et endret risikomiljø er sentralt, og dette krever en helhetlig tilnærming til arbeidet med risiko. Norge er i gang med en studie av innovasjon, bærekraft og produktivitet som planlegges å være ferdig mot slutten av 2020. Det foreløpige arbeidet er summert opp i denne rapporten:

Politikken rundt klimaendringer er også tema for OECD. De ser blant annet på strategier for å redusere klimagassutslipp fra jordbruk, identifiserte avbøtende tiltak og estimerer potensialet for karbonlekkasjer. En av de nyeste rapportene evaluere effektiviteten til ulike politiske alternativer for å redusere utslipp fra landbruket, og virkningen på konkurranseevnen, gårdsinntektene, matsikkerheten og offentlige finanser:

OECD har også studert gevinsten ved å ta i bruk digitale teknologier som grunnlag for å kunne øke handelen med mat, og få til bedre og mer treffsikker landbrukspolitikk. De studerer også reguleringer som påvirker databruk og -deling i landbruket. Denne rapporten utforsker muligheter for å forbedre gjeldende landbrukspolitikk og basert på digitale hjelpemidler:

Det globale matsystemet er et gjennomgående tema for OECD. Hvordan sikrer man matsikkerhet og ernæring, god resursbruk og klimamessig bærekraft samtidig som bøndene skal sikres inntekt og bygdene utvikling på en gang? Dette er blant de store spørsmålene som OECD jobber med for tiden. OECD er for eksempel i gang med å se på sammenhenger mellom dietter og bærekraften til jordbrukssystemet. En av rapportene i dette arbeidet er denne:

Til toppen