Historisk arkiv

Norsk lisens for offentlige data er klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har utarbeidet en standardisert, norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen presiserer vilkårene for bruk av datasett som er blitt gjort tilgjengelig for viderebruk.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har utarbeidet en standardisert, norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen presiserer vilkårene for bruk av datasett som er blitt gjort tilgjengelig for viderebruk. 

Gjennom bruk av lisensen vil både dataeiere og databrukere få klarere betingelser å forholde seg til. For de som skal lage tjenester basert på offentlige data blir det lettere å bruke informasjon fra flere kilder sammen. Lisensen åpner opp for at dataene kan brukes fritt,  men man må alltid oppgi hvor de er hentet fra. Lisensen presiserer at dataeier ikke har noe ansvar for kvaliteten eller bruken av informasjonen. Sensitive eller taushetsbelagte opplysninger kan ikke tilgjengeliggjøres under lisensen.

NLOD kan brukes sammen med de utbredte Creative Commons-lisensene, og for mange offentlige etater kan det være naturlig å dobbeltlisensiere for eksempel bilder, video og tekst. 

Alle dataeiere i offentlig sektor anbefales å bruke lisensen når de tilgjengeliggjør informasjon. Da blir det enklere å viderebruke informasjonen.

Les mer om selve lisensen på data.norge.no

Til toppen