Norsk mat til nye høyder

Gjennom fire forskningsprogrammer har NOFIMA en ambisjon om å bringe norsk matproduksjon et godt skritt videre med henblikk på sunnhet, smak, bærekraft, trygghet og kvalitet. Programmene er finansiert med 300 millioner kroner fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) i perioden 2017-2020.

 • Les hele saken hos NOFIMA

 • Sunn mat
  Målet er å bidra til økt innovasjon og bærekraftig utvikling i norsk matindustri gjennom optimal utnyttelse av råvarer med fokus på helsefortrinn, generell kvalitet og nye anvendelser.
 • FoodMicro-Pack
  Skal bidra med ny kunnskap for produksjon og frambud av trygg og holdbar mat, optimale emballeringsløsninger og redusert matsvinn.
 • FoodSmaCK
  Skal bidra til sunn og bærekraftig mat ved forbrukerkunnskap og smart prosessanalyse.
 • InnoFood
  Skal bidra til økt og bærekraftig vekst i næringsmiddelindustrien gjennom økt innovasjonsevne i verdikjeden for mat.

NOFIMA er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Reddik og blomkål.
Reddik og blomkål. Foto: Jon Marius Nilsson/Innovasjon Norge
Til toppen