Nordisk ministerråd lanserer samarbeidsprogram for hav- og landbrukssektoren

I 2017 har Norge formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd. Nordisk ministerråd lanserer samarbeidsprogrammet til Ministerrådet for fiskeri, havbruk, jordbruk, mat og skogbruk for 2017-2020.

Samarbeidsprogrammet beskriver strategiske satsinger og utfordringer innen fiskeri, havbruk, jordbruk, mat og skogbruk i Norden. Programmet bidrar til å utvikle og styrke det nordiske samarbeidet, som er viktig for å møte globale utfordringer som klimaforandringer, antibiotikaresistens og livsstilssykdommer.

Fjellgård, gård og fjell.
Nordisk ministerråd lanserer samarbeidsprogrammet til Ministerrådet for fiskeri, havbruk, jordbruk, mat og skogbruk for 2017-2020. Foto: Colourbox

Utvikling av nordisk bioøkonomi og bærekraftige matvaresystemer er definert som de overordnede satsningsområdene for sektoren. Det skal bidra til å gjøre sektoren stadig mer økonomisk, sosial og bærekraftig.

Ministerrådet har i tillegg definert syv områder som beskriver sektorens største utfordringer som omfavner bærekraftig forvaltning av biologiske ressurser, klimapåvirkning, dyrevelferd, matvaner, merkeordninger, innovasjonsfremmende myndigheter og utvikling av nye produkter og tjenester og diversifisert landdistrikts økonomi.

Nordisk ministerråd

  • Det offisielle samarbeidsorganet for felles løsninger for de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
  • Formannskapet veksler mellom landene i ett år av gangen.
  • Landet med formannskapsrollen leder arbeidet med de politiske prioriteringene og de nordiske statsministermøtene.
  • Tre hovedspor i det norske formannskapsprogrammet: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.
  • Forskning er et viktig virkemiddel. NordForsk utreder og legger til rette for nordisk forskningssamarbeid.
Til toppen