Norsk petroleumsrettet industri – mangfold og verdiskapning

Norsk petroleumsrettet industri har gjennom aktiviteten på norsk kontinentalsokkel utviklet teknologi og kompetase som er blitt verdensledende. Industrien er lokalisert over store deler av landet.

Norsk petroleumsrettet industri har gjennom aktiviteten på norsk kontinentalsokkel utviklet teknologi og kompetanse som er blitt verdensledende. Industrien er lokalisert over store deler av landet. Rystad Energy har utført en studie for Olje- og energidepartementet som dokumenterer hva som karakteriserer virksomhten til denne industrien i landets ulike regioner.

Studien identifiserer om lag 1300 norske selskaper som leverer produkter eller tjenester til oljeselskap eller annen petroleumsrettet virksomhet. Disse selskapene hadde 162 000 sysselsatte og omsatte for 461 milliarder kroner i 2012. Den norske leverandørindustrien betjener hele verdikjeden innen olje og gassvirksomheten fra kartlegging av ressurser(seismikk) til disponering av plattformer.

Stavangerregionen er den som sysselsetter flest innen denne næringen og tilbyr det bredeste spekter av produkter og tjenester. På mange måter fremstår regionen som et speilbilde av hele den petroleumsrettede leverandørindustrien i Norge.

Studien identifiserer tre sterke teknologiklynger i landet: Kongsberg regionen(Buskerud, Vestfold, Telemark) med undervannsteknologi, Sørlandet med boreteknologi og Møre med konstruksjon, bygging og utrustning av offshorefartøy. I tillegg har Bergen opparbeidet ekspertise på vedlikehold av undervannssystemer.

Rapporten fra Rystad: Aktviteten i den petroleumsrettede leverandørindustrien i landets ulike regioner.

Til toppen