Norsk-russisk skolesamarbeid om skog

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I regi av NIBIO Svanhovd møtes norske og russiske skoleelever hvert år til kulturutveksling og naturfaglig samarbeid. Under årets skolesamling på Kolahalvøya fikk elevene blant annet være med på ringmerking av fugler.

NIBIO Svanhovd samarbeider med 5 norske og 11 russiske ungdomsskoler i prosjektet «Fenologi på Nordkalotten» som har pågått siden 2001. Fenologi er vitenskapen om klimaets innflytelse på de periodiske forandringene hos planter og dyr. Skolesamlingene arrangeres annethvert år på norsk og russisk side. Årets samling var i Kandalaksja, helt innerst i Kvitsjøen. Tema var skog, skogtyper og arter som lever i skog.

Samarbeider om fenologi og klimaendringer

Phenology of the North Calotte (PNC) består av en naturfaglig del og en kulturutvekslingsdel, og hovedmålsettingene med prosjektet er å øke lærere og elever sin kompetanse og interesse for naturen generelt og fenologi og klimaendringer i Barentsregionen spesielt, samt å opprettholde et etablert fenologisk nettverk og et norsk-russisk undervisningssamarbeid om miljø.

Tema for årets skolesamling var skog, skogtyper og arter som lever i skog.
Tema for årets skolesamling var skog, skogtyper og arter som lever i skog. Foto: Paul Eric Aspholm/NIBIO