Norsk skip fortsetter i Middelhavet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen viderefører den norske innsatsen i Middelhavet med skipet «Siem Pilot» og mannskap fra politiet og forsvaret til Frontex’ fellesoperasjon Triton. Oppdraget har to hovedoppgaver; grensekontroll og å bidra til å redde liv i Middelhavet.

– Situasjonen i Middelhavet er fremdeles alvorlig, og det er viktig å bidra til en felles europeisk innsats. I deltakelsen i Frontex’ operasjonen Triton har «Siem Pilot» bidratt til å redde mange liv. Det er viktig at vårt bidrag videreføres i ytterligere seks måneder, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP)

«Siem Pilot» skulle ha avsluttet sitt oppdrag i slutten av april. Det er nå inngått avtale om videreføring av oppdraget i ytterligere 6 måneder.

Justis- og beredskapsdepartementet har i samarbeid med Forsvarsdepartementet og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) gjennomført en anbudskonkurranse. Det innkom 8 tilbud om skip i anbudsrunden. Ut fra en helhetlig vurdering ble skipet «Siem Pilot» fra Siem Offshore valgt som det beste alternativet. Det er dimensjonert for å kunne ta om bord flere enn 500 mennesker, den har de etterspurte egenskapene og er godt tilpasset operasjonen.

– Vi fortsetter det gode samarbeidet med frivillige organisasjoner, og vi vil bekjempe menneskesmugling og organisert kriminalitet, sier Anundsen.