Norsk språkprosjekt vant EU-pris

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Et norsk prosjekt rettet mot barn og unge vant språkpris i EU for å bruke innovativ språkopplæring til å forstå andre kulturer.

Siri Tidemann-Andersen (t.v.) mottok «European Language Label of the Labels»-prisen fra utdanningskommisjonær Androulla Vassiliou. Til høyre regionsjef Kirsten Leth Nielsen ved Deichmanske Bibliotek. Foto: Siv Andersen

Et norsk prosjekt rettet mot barn og unge vant språkpris i EU for å bruke innovativ språkopplæring til å forstå andre kulturer.

Det norske språkprosjektet «Mitt språk – ditt språk» fikk 27. september EUs «European Language Label of the Labels»-pris, under en utdeling på Kypros. «Mitt språk – ditt språk» var et av 5 prosjekter som ble belønnet, av totalt 1500 prosjekter som kunne nomineres til utmerkelsen.

– Det var en fantastisk opplevelse å være på Kypros og motta utmerkelsen. Å bli valgt ut blant 1500 andre prosjekter er en enorm anerkjennelse, sier leder Siri Tidemann-Andersen ved Det flerspråklige bibliotek.

Et mangfoldig tilbud
Som leder for Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek står hun bak prosjektet «Mitt språk – ditt språk», som er rettet mot barn i førskole, grunnskole og videregående skole. Prosjektet skal hjelpe barn og unge til å bli bedre i stand til å orientere seg og delta i det flerkulturelle samfunnet, ved å lære både sitt eget og andres språk å kjenne. Dette blir gjort blant annet ved å tilby språkkurs til asylmottak, flerspråklige barnebøker, en vandreutstilling om islam og flerspråklige nettsteder med informasjon om norsk kultur og samfunn.

– Statistisk Sentralbyrå anslår at det om 30 år kan være en million minoritetsspråklige i Norge, derfor er det viktig med kontinuerlig utvikling på språkopplæringsfeltet. Våre tjenester vil få stor etterspørsel i framtiden, sier Tidemann-Andersen.

Setter fokus på flerspråklighet
«European Language Label of the Labels» er en pris opprettet av Europakommisjonen for å sette fokus på flerspråklighet. Deltagerlandene i EUs program for livslang læring, som Norge er del av gjennom EØS-avtalen, inviteres til å nominere prosjekter til å konkurrere om utmerkelsen. «Mitt språk – ditt språk» ble nominert av Senter for internasjonalisering i utdanning.

De nominerte prosjektene blir vurdert etter deres språklige mangfold og hvordan de bruker språklig læring til å forstå andre kulturer. Hvor innovative prosjektene er, i hvor stor grad de øker brukernes språkferdigheter, og målgruppens størrelse blir også tatt med i betraktningen. De fire andre prisvinnerne i år var prosjekter fra Belgia, Italia, Litauen og Romania.

Åpner for samarbeid
For Det flerspråklige bibliotek betyr forhåpentligvis prisen at de styrker sin posisjon i Norge, samtidig som det åpner dører for europeisk samarbeid.

– At vi har vunnet prisen vil forhåpentligvis gjøre våre tjenester mer kjent blant flere brukere, samtidig som vi håper det vil gjøre det mulig å samarbeide med andre europeiske tjenestetilbydere, sier Tidemann-Andersen.

Etter besøket på Kypros har hun oppdaget at språkferdigheter er et tema som får mye oppmerksomhet i EU.

– Jeg kom i kontakt med andre tilbydere av språktjenester. I Estland har de blant annet utviklet et språklæringsverktøy jeg gjerne ønsker å se nærmere på, sier hun.

Til toppen