Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norsk støtte til greske NGO-er

EØS-midlene

Den økonomiske krisen i Hellas har også rammet de frivillige organisasjonene. Interessen var derfor enorm da den norske støtteordningen for greske organisasjoner ble lansert i Aten.

STINN BRAKKE: Representanter fra 320 greske frivillige organisasjoner deltok under lanseringen. Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD

Det måtte videooverføring til og en ekstra konferansesal for å få plass til representantene fra 320 greske frivillige organisasjoner. Flere norske organisasjoner var også til stede for å finne partnere til samarbeidsprosjekter.

Rundt 60 millioner kroner skal fordeles. Det er forventet at støtten vil rekke til mellom 80 og 90 prosjekter. Den norske støtten er gjort tilgjengelig gjennom EØS-midlene. Dette er første gang Norge finansierer et eget støtteprogram for frivillige organisasjoner i Hellas.

Stort behov
Gjennom EØS-midlene skal Norge bidra til å

  • gjøre det sivile samfunn i Hellas sterkere
  • yte grunnleggende velferdstjenester til fattige og utsatte grupper
  • fremme demokratiske verdier og menneskerettigheter

Behovet er uten tvil til stede. Konsekvensen av den økonomiske krisen har nemlig vært kutt i finansieringen av frivillig sektor. Den har også resultert i svekket tiltro til politiske institusjoner, økende intoleranse og rasisme.

     Les mer: EU-rapport om hatkriminalitet i Hellas

 

OL-effekt
I tillegg er sivil sektor i Hellas i liten grad organisert på samme måte som vi er vant med i Norge. Det finnes få store landsdekkende organisasjoner og innflytelsen de har på samfunnsutviklingen har vært begrenset.

     Les mer: EUs rapport om frivillig sektor i Hellas

Samtidig har frivillig arbeid ikke vært like vanlig. Grekerne ble mer bevisst på dette da landet arrangerte sommer-OL i 2004 og baserte mye av gjennomføringen av lekene på nettopp frivillig innsats. I dag blomstrer mange lokale initiativer, også som resultat av krisen. Utfordringen er at det meste av denne innsatsen er uformelt organisert lokalt.

Den norske støtten gjennom EØS-midlene skal fordeles på prosjekter innenfor følgende områder:

  • Fattigdom og grunnleggende velferdstjenester
  • Menneskerettigheter med vekt på minoriteter og toleranse
  • Demokrati og godt styresett
  • Miljø og klima

Det er lagt til rette for at norske organisasjoner kan få støtte til å delta i prosjekter med greske partnere.

Støtten fordeles etter åpne utlysninger som også legges ut her på Europaportalen.

Mer informasjon:

KØ: Den greske stiftelsen Bodossaki stod for gjennomføringen av lanseringen og registreringen av alle deltakerne. Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD
Til toppen