Historisk arkiv

-Norsk teknologi gir effektiv vannkraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statssekretær Robin Kåss deltok i går på signeringen av Rainpowers oppgradering av fire vannraftverk i Tyrkia. Statssekretæren understreker at vannkraft er en del av løsningen på klima- og energiutfordringen.

Statssekretær Robin Kåss deltok i går 10. november under signeringen av Rainpowers oppgradering av fire vannraftverk i Tyrkia. Statssekretæren understreker at vannkraft er en del av løsningen på klima- og energiutfordringen i årene som kommer.

-Norsk vannkraftindustri har lang historie og norsk teknologi er ledende innenfor løsninger for vannkraftutbygginger. Kontrakten beviser at norsk vannkraftkompetanse er internasjonalt konkurransedyktig. Jeg tror at dagens signering er et bevis på at det tettere samarbeidet mellom industrien og myndighetene gjennom Intpow er viktig. Det er svært positivt at Rainpower kan bidra til økt energisikkerhet for Tyrkia, og at kontrakten bidrar til enda tettere økonomiske forbindelser mellom Tyrkia og Norge, sa Robin Kåss under besøket.

Under signeringen på Rainpowers kontorer i Trondheim var også representanter fra den tyrkiske kontraksmotparten til stede. Kontrakten er på om lag 170 millioner kroner. Sammen med Rainpowers kontrakt for oppgradering av Keban kraftverket tidligere i 2009, innebærer dette at Rainpower har et betraktelig kontraktsvolum i Tyrkia. Garantier fra Garantiinstituttet for Eksportkreditt har bidratt til realiseringen av kontrakten.

Rainpower er et teknologiselskap med omlag 300 ansatte med kontorer på Kjeller, i Sørumsand, i Trondheim, i Oslo og i Hangzhou i Kina. Selskapets teknologi er knyttet til skreddersydde løsninger for nye kraftverk og for oppgradering av eksisterende kraftverk med tilhørende økt vikrkningsgrad. Selskapet springer ut fra vannkraftmiljøer med lang historie i Norge knyttet til selskapet Kværner, og har også i en periode vært eid av General Electric.

 

Til toppen