Norsk Tipping innfører en månedlig tapsgrense for spill

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Som første spillselskap i verden innfører Norsk Tipping 2. oktober en månedlig tapsgrense for deltagelse i alle spill hos selskapet. Dette innebærer at Norsk Tippings spillere ikke vil kunne tape mer enn 20 000 kroner per måned.

Hånd med hvit hanske viser frem lottokule nr 20
Foto: Norsk Tipping

Tapsgrensen vil bli gjennomført via selskapets spillerkort, som den enkelte spilleren må ha for å delta i spill. Tapsgrensen vil gjelde for samtlige av selskapets spill, med unntak for papirbaserte Flax, som av praktiske grunner ikke er koblet opp mot selskapets spillerkort.

- Dette er et viktig tiltak for å forebygge spilleproblemer i Norge, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. For regjeringen er hensynet til de som har problemer med spill det som skal veie tyngst. Vi må gjøre hva vi kan for å hindre at noen spiller seg fra hus og hjem. En månedlig tapsgrense vil bidra til at storspillerne spiller mindre.

Sammen med tapsgrensen innfører Norsk Tipping andre ansvarlighetstiltak som blant annet en plikt for alle spillere til å sette egne personlige tapsgrenser for hvert enkelt spill, dersom de deltar i spill på nett som kan forårsake problemspilling.

Bevisstgjøring av spillere med hensyn til valgene de foretar ved spill er et sentralt element i arbeid for å begrense spilleproblemer, sier kulturministeren. Samtidig er spilleansvarshensyn den EØS-rettslige hovedbegrunnelsen for den norske enerettmodellen for pengespill. Tapsgrensene vil styrke ansvarlighetstiltakene til selskapet samt begrunnelsen for selskapets enerett.

Les Norsk Tippings pressemelding om totalgrensen

Se også spørsmål og svar om totalgrensen på Norsk Tippings nettside