Norsk ull på designfestival i London

Ulltekstiler fra grå trøndersau vil bli vist frem under London Design Festival i september i år. Spesielt utvalgt ull av høy kvalitet fra den utrydningstruede sauerasen skal gjøres kjent for et internasjonalt publikum på utstillingen "100% Norway".

Den grå trøndersauen er kjent for sin særs fine ull, og gjør seg godt i tekstiler til både interiør og bekledning. Carina Sandsmark Øvestad driver tekstilbedriften VARP & VEFT, og skal i sin nysatsning "Norway Cloth" vise frem ulltekstilene under utstillingen "100% Norway" på London Design festival 19.-27. september. 

Den grå trøndersauen er kjent for sin fine ull, og gjør seg godt i tekstiler til både interiør og bekledning.
Den grå trøndersauen er kjent for sin fine ull, og gjør seg godt i tekstiler til både interiør og bekledning. Foto: Arild Espelien/NIBIO

Tekstilene er et rent naturprodukt, og er 100 prosent norskprodusert fra ull til ferdig tekstil hvor flere norske aktører har samarbeidet. Bedriftene i samarbeidet er også med i to samarbeidsprosjekt for å øke kunnskapen om norsk ull og bruken av den, og forskere og bedrifter fra hele landet deltar i arbeidet for bedre utnyttelse av norsk ull. Selbu Spinneri er en av aktørene som er med i samarbeidet. Spinneriet har profilert seg som en bedrift foredler ull fra gamle norske saueraser på en måte som fremhever den spesielle kvaliteten som ull fra hver av de gamle rasene har. De ønsker å øke etterspørselen etter ullprodukter fra de norske sauerasene. 

Den grå trøndersauen ble regnet som utdødd frem til en flokk gråsauer ble oppdaget i Telemark på begynnelsen av 90-tallet. Fortsatt regnes den som truet og bevaringsverdig, og tilgangen på ulla er derfor begrenset. Det er en stor annerkjennelse at et slik helnorsk næringsutviklingsprosjekt, og ulltekstilene fra norsk, utrydningstuet sau, vises frem under den prestisjetunge festivalen. 

Landbruks- og matdepartementet la i juni frem en Stortingsmelding om vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer. Produkt- og næringsutvikling rundt norsk ull er et godt eksempel på dette. – Målet er at den enkelte skal få best mulig vilkår til å utvikle garden og bedriften slik hun og han har ønske om, - og ser grunnlag for, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.  

Til toppen