Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Møte i norsk-russisk atomsikkerhetskommisjon

Statssekretær Tore Hattrem ledet denne uken den norske delegasjonen til det 19. møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Møtet fant sted på Leningrad kjernekraftverk utenfor St. Petersburg i Russland.

- Vi hadde en nyttig og konstruktiv gjennomgang av de viktigste atomutfordringene i Nordvest-Russland. Det norsk-russiske atomsamarbeidet har bidratt til bedre beredskap og økt sikkerhet på begge sider av grensen. Kommisjonsmøtene er en viktig møteplass hvor vi både viderefører og utvikler samarbeidet. Dette er viktig for begge land, sier statssekretær Tore Hattrem. 

Sentrale tema på møtet var sikkerheten ved Kola- og Leningrad kjernekraftverk, oppryddingen av atomavfall og brukt kjernebrensel i Andrejevbukta, miljøovervåking og varsling og beredskap ved atomulykker. Statens strålevern forvalter midlene i regjeringens atomhandlingsplan, Fylkesmannen i Finnmark og Institutt for Energiteknikk er også sentrale aktører i atomsamarbeidet.

Statssekretær Hattrem  fikk også en omvisning på Leningrad kjernekraftverk som har fire reaktorer som produserer elektrisk kraft.

- Vi er tilfreds med at den norske innsatsen har bidratt til økt sikkerhet ved anlegget, noe som blant annet viser seg ved at tallet på sikkerhetshendelser har gått ned. Russland  viser et betydelig engasjement i arbeidet med å avvikle de to eldste reaktorene ved kraftverket, og de har kommet langt i forberedelsene for dekommisjonering. Etter norsk syn er dette en riktig utvikling, sier statssekretæren.

En vurdering Norge har gjort viser at konsekvensene av en ulykke ved anlegget vil være vesentlig lavere for nye reaktorer enn for de gamle. Byggingen av to nye reaktorer ble påbegynt i 2008. Den første er planlagt satt i drift i 2018.

Under møtet framhevet partene det allerede gode samarbeidet innen miljøovervåkning, særlig når det gjelder felles ekspedisjoner og konsekvensvurderinger av dumpet materiale i Kara- og Barentshavet.  

På møtet ble også planene for sikker uttransportering av det brukte kjernebrenselet i  Andrejevbukta, diskutert. Etter planen skal uttransporteringen starte neste år fra den tidligere marinebasen på Kolahalvøya, fem mil fra grensen til Norge. 

- Atomsamarbeidet med Russland er langsiktig og svært viktig for å ivareta norske interesser og sørge for at våre hav- og landområder er trygge, sier statssekretær Hattrem.

Til toppen