Norge unntas fra EUs beskyttelsestiltak på stål

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EU vedtok onsdag 18. juli å innføre midlertidige beskyttelsestiltak på import av stål. Norge er, sammen med de to andre EØS-medlemmene Island og Liechtenstein, unntatt tiltakene på grunn av den tette økonomiske integrasjonen som følger av EØS-avtalen.

-  Dette er svært gode nyheter for Norge og norsk næringsliv. Denne saken har norske myndigheter jobbet målrettet med i lang tid. Det er både viktig og positivt at EU deler vårt syn om at det ikke skal etableres beskyttelsestiltak mellom EØS-medlemmene. EUs beslutning viser klart verdien av EØS-avtalen og deltakelsen i det indre marked, og skaper forutsigbarhet for norske bedrifter, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

Gjennom EØS-avtalen er Norge del av EUs indre marked, og EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker. Næringslivet og verdikjeder er tett integrert, og norske bedrifter er avhengig av at det indre markedet fungerer uhindret. EUs vedtak om at Norge unntas fra beskyttelsestiltak på stål bekrefter EØS-avtalens betydning for Norge og norsk næringsliv. 

Bakgrunnen for EUs midlertidige beskyttelsestiltak er faren for at stålprodukter omdirigeres til Europa som en konsekvens av at USA har innført tollsatser på stål og aluminium. Norge, i likhet med EU og flere andre land, ser på de amerikanske tiltakene med dyp bekymring. 

Totalt eksporterte Norge stål for ca 16 milliarder kroner i 2017, hvorav salg til EUs indre marked er på 12 milliarder kroner.