Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norske bidrag til FNs fredsoperasjoner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsministeren varsler nye norske bidrag til FNs fredsbevarende operasjoner på et toppmøte i New York i dag. Norge forlenger bl.a. transportflybidraget til FN-operasjonen i Mali til ti måneder.

USA har tatt initiativ til dagens møte. President Obama leder møtet sammen med FNs generalsekretær og åtte store bidragsytere til operasjonene. De åtte landene bidrar enten med personell eller finansiering (Bangladesh, Etiopia, Indonesia, Japan, Nederland, Pakistan, Rwanda og Uruguay).

- Det er viktig å mobilisere ressurser, både for å tette hull i pågående operasjoner og for sikre at FN kan settes inn på kort varsel i krisesituasjoner. Jeg er svært tilfreds med at jeg kan annonsere norske bidrag som vi vet er sterkt etterspurt av FN, sier statsminister Solberg.

- Initiativet er et tydelig signal om hvor stor vekt USA legger på FN-operasjonene i den globale innsatsen for fred og sikkerhet. Regjeringen deler USAs syn. Det gjenspeiles i bredden av bidrag vi vil annonsere.

Den viktigste norske leveransen vil være et C-130J Hercules transportfly til FN-operasjonen i Mali (MINUSMA) i 2016, i inntil ti måneder. Regjeringen har også besluttet å forlenge driften av leiren til hovedkvarteret til etterretningsenheten i MINUSMA i den perioden vi stiller med transportfly.

Norge vil dessuten vurdere å tilby et ingeniørelement med kapasitet til å håndtere improviserte bomber, fortrinnsvis i Mali, fra 2017.

Tilbudet til FN omfatter i tillegg et polititeam med kompetanse på kriminal-etterforskning, etterretning eller organisert kriminalitet. Når og hvor dette skal utplasseres vil bli avgjort i tett dialog med FN.

I mai 2014 overtok den norske generalmajoren Kristin Lund ledelsen av FNs militærstyrke på Kypros (UNFICYP) - en styrke på vel 900 soldater. Lund ble første kvinnelige styrkesjefen for en fredsbevarende FN-operasjon.

Med rundt 30 prosent kvinneandel overstiger Norge FNs mål om 20 prosent kvinneandel i operasjonene.

- Norge vil videreføre innsatsen for å fremme aktiv deltakelse av kvinner i operasjonene, sa Solberg.

- Det er i Afrika FN har flest operasjoner og personell. Jeg vil også understreke viktigheten av sterkt støtte til AU, FNs hovedpartner i Afrika, avsluttet Solberg.