Norske deltakere i EU-samarbeidet om kreft

Helse- og omsorgsdepartementet ber om tilbakemelding innen 5. mai 2017 hvis det er norske fagmiljøer som har interesse av å delta i dette samarbeidet.

Helseprogrammet (2014-2020) er EUs tredje helseprogram, og åpner på lik linje med tidligere helseprogram for deltakelse fra EØS/EFTA-landene. Programmet kan finansiere tiltak som gir klar EU-merverdi, blant annet gjennom samarbeid på myndighetsnivå. EU kan finansiere opptil 60 prosent.

Europakommisjonen gjennomfører programmet i tett samarbeid med medlemslandene, inkludert EØS/EFTA-landene.

Norske deltakere i EU-samarbeid om kreft

I årets arbeidsprogram er "Innovative Partnership on Action against Cancer" ett av samarbeidsområdene. Dette arbeidet bygger i stor grad på det tidligere samarbeidsprosjektet "Comprehensive Cancer Control Joint Action" (CANCON).

Samarbeidsprogrammet forventer å styrke forebygging av kreft gjennom screening og å videreutvikle anbefalingene om kreftscreening fra 2003.

Helse- og omsorgsdepartementet ber om tilbakemelding innen 5. mai 2017 til postmottak@hod.dep.no hvis det er norske fagmiljøer som har interesse av å delta i dette samarbeidet.

For spørsmål, ta gjerne kontakt med:

Janicke Fischer, Helsedirektoratet og norsk kontaktpunkt for helseprogrammet, tlf. 24 16 33 34

Line Bøystad, Helse- og omsorgsdepartementet og norsk representant i den overordnede programkomiteen for helseprogrammet, tlf. 22 24 84 75

Mer informasjon om EU-samarbeidet:

Om helseprogrammet:

https://ec.europa.eu/health/programme/policy/2014-2020_en

 

Til toppen