Norske forskningsklynger tema i Brussel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvordan kan forskning og innovasjon bidra til å nå Norges og EUs felles mål om arbeidsplasser, økonomisk vekst og investeringer? Det var utgangspunktet for «Norway Day» på Norges Hus i Brussel.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Dilek Ayhan, representerte regjeringen på "Norway Day" i Brussel. Foto: EU-del

22. juni ble «Norway Day» for andre gang arrangert av Forskningsrådet og EU-delegasjonen. Tema for årets konferanse var industriell forskning, og hvordan nye samarbeidsmodeller mellom bedrifter, privat sektor og akademia kan bidra til å skape nye arbeidsplasser og vekst i en kunnskapsbasert økonomi.

Rundt hundre deltagere var samlet for å høre på foredragsholdere fra norske bedrifter og forsknings- og innovasjonsmiljøer. Norges delegasjon til EU var sammen med Forskningsrådet vertskap for konferansen, og Norges EU-ambassadør, Oda Helen Sletnes, ønsket velkommen sammen med direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

– Forskning og innovasjon er nøkkelen for å kunne håndtere utfordringer, som blant annet eldrebølgen, klimaproblemer og alvorlige sykdommer, sa Hallén.

Direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, ønsket velkommen til "Norway Day". Foto: EU-del

Seminaret ble så åpnet av Kostas Glinos fra Europakommisjonens avdeling for forskning og innovasjon, som hyllet Norges innsats i EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon, Horisont 2020.

– EU ønsker Norges strategiske visjon for innovasjon og forskning velkommen, den er i fullstendig overenstemmelse med EUs visjon, sa Glinos.

Mer investeringer og mer samarbeid

Statssekretær Dilek Ayhan fra Nærings- og fiskeridepartementet deltok også på arrangementet.

– Jeg tror industrien vil spille en avgjørende rolle for å finne de løsningene vi trenger for å omstrukturere økonomien. For å gjøre dette mulig må vi investere mer i forskning og innovasjon, og oppmuntre til mer samarbeid mellom sektorer og mellom land, sa Ayhan.

Norge har i år investert en historisk stor sum i forskning. I 2016 utgjør det 1,1 prosent av BNP.

– Klyngene skaper store verdier, fremtidige jobber og forbedrer konkurranseevnen til selskapene. Samtidig kan de være en del av løsningen på utfordringene vi møter, sa Ayhan.

Foto: Forskningsrådet

Industriklynger

Deltakerne fikk presentert to klynger som eksempel på hvordan de nye samarbeidsmodellene kan gjøres i praksis.

Oslo Cancer Cluster, som er rangert som den beste kreftklyngen i Norden, snakket om sitt arbeid med kreftmedisin. De har lykkes med å forske frem nye kreftmedisiner, kommersialisere sine forskningsresultater og skape arbeidsplasser i Norge.  

Administrerende direktør i NCE Raufoss, Sverre Narvesen, fortalte hvordan man ved hjelp av klyngestrategi kan bygge en konkurransedyktig industri i en høykostnadsøkonomi. Dette ble eksemplifisert med bedriften Plasto AS, som produserer plastprodukter i Åndalsnes, og klyngesamarbeidet mellom Rolls Royce og Benteler Automobile Raufoss AS.

– Forskning og utdanning må integreres i klyngen, og kompetansen må deles mellom bedriftene. I et lite land må man dele for å vinne, sa Narvesen.