Historisk arkiv

Norske innspill om aldring med verdighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Hvordan skal Europa løse utfordingene knyttet til eldrebølgen? Tre representanter fra Telemark var invitert til Brussel for å dele erfaringer med å få eldre i aktivitet.

Osloregionens europakontor deltar i nettverket  Social Inclusion Regional Group som har laget en seminarrekke for regional erfaringsutveklsning i forbindelse med at 2012 er det europeiske året for aktiv aldring.  Det første seminaret ble holdt 21. september i Brussel, med innlegg fra representanter fra både Europakommisjonen og Europaparlamentet.

Spesielt invitert var også Walborg Krosshaug og Anne-Karin Andersen fra Telemark fylkeskommune, samt Roger Jensen fra Fylkesmannen i Telemark. De deltok for å knytte kontakter med andre land som jobber for å få eldre i aktivitet, for å utveksle erfaringer og ikke minst for å dele erfaringer fra prosjektet Aktiv Senior Telemark med de andre aktørene.

Eldre vil mer enn å kose seg
Noe av det viktigste Krosshaug, Andersen og Jensen ønsket å få frem var at fysisk trening ofte er bedre enn medisinering. Derfor bør fokuset være å motivere eldre til å gjøre det de mestrer innen en aktivitet de trives med. Det kan være alt fra svømming og dans til en spasertur med barnebarn.

Gjennom prosjektet Aktiv Senior Telemark har de fått mye positiv respons på enkle tiltak som sittende dansing, en aktivitet alle kan delta på innenfor de fysiske begrensningene de måtte ha. De har også fokusert mye på å gi eldre en bedre livkskvalitet gjennom å introdusere blomster, musikk, dyr og andre sanseopplevelser i hverdagen deres.

- De eldre må få mulighet til å leve livet så lenge de lever, og ikke bare ha det trygt og bli oppbevart. Aldring med verdighet innebærer også opplevelser, sier Krosshaug.

Aktiv omsorg i sykehjem
Fysisk aktivitet og sosial aktivitet er viktig også for de eldste eldre og et av delprosjektene i Telemark har vært å sette søkelyset på aktiv omsorg i sykehjem.

Gjennom besøk på alle sykehjemmene i fylket, konferanser og publikasjoner har Telemark-prosjektet vist gode eksempler på hvordan hverdagen i sykehjemmene kan gi mer aktivitet og opplevelser for de eldre. 

Løsninger på de demografiske utfordringene
Europeere lever stadig lenger, men også sunnere. Dagens eldre er en stor ressurs for samfunnet og samfunnets utfordring er å få tatt i bruk all den kunnskap og kompetanse de eldre sitter på.

Heinz K. Becker, medlem av Europaparlamentet, understreket på seminaret at det europeiske året for aktiv aldring må brukes til å utveksle erfaringer innen eldrepolitikk mellom regioner og land. Bare gjennom å følge andres positive erfaringer kan man sikre at livskvaliteten til de eldre økes og at de kan få anledning til å delta i samfunnet avhengig av deres egne ønsker og muligheter.

Norsk fokus på eldre og sysselsetting
Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene i 2012 arrangeres i regi av EU, men Norge deltar også. Kari Østerud fra senter for seniorpolitikk er Norges nasjonale koordinator i dette arbeidet. For tiden pågår planleggingen av aktiviteter for det neste året. Fokuset vil ligge på de eldres deltakelse i samfunnet og da særlig hvordan man kan få de eldre inn i sysselsettingen.

Til toppen