Norske leverandørbedrifter med stor internasjonal vekst i 2014

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Leverandørindustrien innen olje og gass hadde en internasjonal omsetning på 195 milliarder NOK i 2014, som tilsvarer en økning på hele 17 % fra 2013 . Til sammenligning var økning i omsetning på norsk sokkel på 4 prosent. Dette viser en ny studie utført av Rystad Energy for Olje- og energidepartementet.

Studien tar for seg den internasjonale omsetningen til norskbasert petroleumsrettet leverandørindustri i 2014 (se merknad).

Den sterke veksten i internasjonal omsetning i 2014 viser at norsk leverandørindustri er konkurransedyktig og har posisjonert seg bra i andre markeder. At leverandørindustrien har flere ben å stå på er særlig verdifullt nå som bransjen står overfor en utfordrende markedssituasjon, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Som tidligere år var Sør-Korea det viktigste internasjonale markedet i 2014, fulgt av Storbritannia og Brasil. Den norske leverandørindustrien har omsetning i over 80 land. Norge er fremdeles et av verdens største offshoremarkeder. Etter norsk sokkel, er det Sør-Korea, Storbritannia og Brasil som stikker seg ut som de klart største markedene, med henholdsvis 38 milliarder NOK, 27 milliarder NOK og 26 milliarder NOK i omsetning. Brasil har hatt en sterk vekst i omsetning på 22 prosent, som i stor grad er drevet av borepakkeleveranser til rigger og boreskip ved lokale verft. Fremover er det imidlertid høy sannsynlighet for kansellering og forsinkelser blant disse leveransene.

Total omsetning fra norske leverandører

De største segmentene internasjonalt er dekk-konstruksjoner (topside), prosessutstyr, subseautstyr og –installasjon, samt transport og logistikk (offshore servicefartøy). Topside- og prosessutstyr (herunder boreriggutstyr) er klart største segment (67 milliarder NOK) og opplevde sterk vekst i 2014 med 19 % økning fra året før. 

Fremtidsutsikter - Rekordhøy ordrebok ved inngangen til 2015, men stor usikkerhet i flere kontrakter.

2015 har vært et år som har vært preget av kanselleringer og reforhandlinger, hvilket gjør det naturlig å anta at det er mye risiko knyttet til ordreboken som vil kunne påvirke omsetningen negativt. Nedgangen vi er inne i nå er dypere enn forventet, og varer lengre enn under finanskrisen. En stor forskjell fra situasjonen under finanskrisen er at offshoreprosjekter rammes i mye større grad. Flere typiske offshoreregioner i verden vil oppleve en nedgang i offshore E&P-innkjøp (Exploration & Production) frem mot 2017, og det er ventet at også Norge vil rammes hardt. I Europa ventes det en nedgang i E&P-innkjøp på 16 % drevet av Norge og Storbritannia.

Hele rapporten kan du lese her.

Merknad: I forbindelse med fjorårets studie meldte Rystad Energy at den internasjonale omsetningen hadde nådd 206 milliarder NOK i 2013. Dette tallet har blitt justert i årets studie som en følge av definisjonen av et norsk selskap hvor enkeltselskap har blitt fjernet fra datasettet. Se appendiks i studien for forklaring av forskjeller mellom årets og fjorårets rapport.