Norske leverandører med stor internasjonal vekst

Norsk petroleumsrettet leverandørindustri viser fortsatt vekst i omsetningen både nasjonalt og internasjonalt. I en undersøkelse utført av Rystad Energy for Olje- og energidepartementet (OED) anslås den internasjonale omsetningen til om lag 186 mrd. kroner i 2012 en økning på 15 prosent fra 2011.

Løsninger og teknologi tilpasset norske farvann har vist seg å ha et stort marked internasjonalt. Etter norsk sokkel er de viktigste markedene for norsk leverandørindustri Sør-Korea, Storbritannia og Brasil.  

Segmentet rigg og boretjenester har den største omsetningen internasjonalt. Nesten like stor er segmentet topside-  og prosessutstyr  etterfulgt av undervannsutstyr og –installasjon. Det er forventet fortsatt vekst i de nåværende viktigste markedene og produktsegmentene til norsk leverndørindustri. På kort til mellomlang sikt forventes en noe lavere investeringstakt enn tidligere antatt.

Rystads rapport: Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper.

Til toppen